Intermarche Drawsko


Leszek Talko - kandydat na burmistrza Drawska Pomorskiego o swoich planach działania

  • Napisane przez  DSI
Leszek Talko - kandydat na burmistrza Drawska Pomorskiego o swoich planach działania

Chciałbym Państwu przedstawić się i nakreślić swój plany działania. Ukończyłem wyższe studia magisterskie na Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. Mam rodzinę – żonę, dwoje dzieci i dwoje wnucząt. Od 1983 roku pracowałem w Szkole Podstawowej nr 1 w Drawsku Pom. jako nauczyciel wychowania fizycznego. W 1994 roku zostałem powołany na stanowisko wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim. Od 2002 do 2007 roku pełniłem funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Drawsku Pomorskim.
Zainicjowałem założenie klubu „Olimpijczyk” przy SP nr 1 w Drawsku Pom., gdzie rozwijałem zainteresowania sportem wśród dzieci i młodzieży, która później zdobywała miejsca w zawodach na szczeblu województwa i kraju.
Moimi priorytetami są rzetelność, rodzina i rozwój.


Oto moje założenia programowe:
- szeroko rozumiane bezpieczeństwo,
- transparentne zarządzanie finansami,
- odpowiedzialne zarządzanie zasobami ludzkimi,
- rozumienie i otwartość na problemy mieszkańców,
- wspieranie oświaty w jej rozwoju,
- zwrócenie uwagi na zorganizowanie opieki nad najmłodszymi drawszczanami,
- rozwój inicjatyw społecznych,
- wspieranie rozwoju małych i dużych firm lokalnych,
- rozwój infrastruktury gminnej,
- troska o seniorów.
Uważam, że istotna jest współpraca z ludźmi, którzy mają na celu dobro mieszkańców naszego miasta i gminy, niezależnie od ich poglądów i przekonań.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto