Święto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim

  • Napisane przez  Maciej Rydzewski
Święto Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim

Przypadająca w wrześniu rocznica ataków terrorystycznych na USA z 2001 r. jest jak co roku wyjątkowo upamiętniana w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim, szkole noszącej imię „Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku. Jest to też dzień, w którym uczniowie klas pierwszych są uroczyście przyjmowani do szkolnej społeczności.

W tym roku święto szkoły miało miejsce 21 września w „Inteligentnym Ogrodzie”. Ponad 140 uczniów klas pierwszych – czterech liceum i jednej technikum informatycznego, świętowało wraz z uczniami starszych klas, nauczycielami, rodzicami, pracownikami obsługi i administracji. Wspólnie z nimi w obchodach licznie uczestniczyli zaproszeni goście. Serdecznie powitano m.in.: Janusza Garbacza – Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego, Michała Hypkiego, Burmistrza Kalisza Pomorskiego, Pawła Kulbackiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Halinę Samek Radną Powiatu Drawskiego, prof. Pawła Zalewskiego, Dziekana Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie, dr inż. Marka Olesiaka, Prorektora do Spraw Kształcenia i Spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu, młodszego inspektora Norberta Gorzyńskiego, Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim, podpułkownika Artura Prabuckiego, Komendanta 16. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Drawsku Pomorskim, majora Tomasza Andrzejczaka, reprezentującego Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, majora Rafała Cieślińskiego Kierownika Składu Cybowo st. kpt. Andrzeja Podolaka, Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Drawsku Pomorskim, Wojciecha Czyżaka, Komendanta Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, pana Wiesława Piotrowskiego, przyjaciela szkoły oraz przedstawiciela Żandarmerii Wojskowej w Olesznie.

– Cieszę się, że możemy się spotkać dzisiaj w tak licznym gronie i wspólnie celebrować nasze święto. Dzięki pomocy i współpracy z organem prowadzącym – Starostwem Drawskim, władzami gminy Kalisz Pomorski, służbami mundurowymi, wyższymi uczelniami i ludźmi dobrej woli wspierającymi działalność Szkoły, możliwy jest jej rozwój, a jego miarą są uczniowie, których prawie 400 uczęszcza do kaliskiego Liceum i Technikum. Cieszy mnie również obecność tak wielu rodziców. Oddajecie swoje dzieci w dobre ręce, nauczycieli pasjonatów, profesjonalistów najwyższej klasy. Dlatego możecie być Państwo spokojni o ich przyszłość i edukację – powiedział dyrektor ZSP w Kaliszu Pomorskim, Maciej Rydzewski.

Dużo ciepłych słów pod adresem Szkoły powiedzieli zaproszeni goście – Janusz Garbacz – Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego, Michał Hypki, Burmistrz Kalisza Pomorskiego, Halina Samek Rada Powiatu Drawskiego, prof. Paweł Zalewski, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie oraz dr inż. Marek Olesiak, Prorektor do Spraw Kształcenia i Spraw studenckich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałczu. Podkreślali, że uczniowie klas pierwszych dokonali bardzo dobrego wyboru, że to szkoła, gdzie trudno się dostać, gdzie poziom kształcenia jest wysoki, ale warto podjąć wyzwanie, bo absolwenci ZSP w Kaliszu Pomorskim trafiają na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą, są wszechstronnie wykształceni i przygotowani do wejścia w dorosłe życie.

Po wystąpieniu Dyrektora i zaproszonych gości, a także wspomnieniu o rocznicy wydarzeń z 11 września 2001 roku, związanymi z imieniem Szkoły nastąpiło ślubowanie pięciu klas pierwszych. Przyjęcie nowych uczniów do szkolnej społeczności symbolizują tarcze, które poszczególnym klasom przypinali znamienici goście. Ten moment z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.

Prof. Paweł Zalewski, Dziekan Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Szczecinie wręczył Adrianowi Narowskiemu, uczniowi klasy pierwszej technikum informatycznego, który uzyskał najwięcej punktów rekrutacyjnych, nagrodę specjalną ufundowaną przez Rektora Akademii Morskiej w Szczecinie.

Następnie Janusz Garbacz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego i Dyrektor Szkoły Maciej Rydzewski wręczyli certyfikaty językowe z języka angielskiego na poziomie B1, B2, C1 i C2 grupie ponad 70 uczniów, głównie z klas dwujęzycznych. Dyrektor podkreślił wyjątkowy wkład, który w ten sukces wnieśli nauczyciele języka angielskiego z panią Joanną Boniecką na czele. Podziękował również za wsparcie finansowe dla klas dwujęzycznych Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu i Zarządowi Powiatu Drawskiego.

Apel był też okazją do pożegnania przez Dyrektora Szkoły ustępującego opiekuna Samorządu Szkolnego, pana Karola Kaliny, zaangażowanego w realizację współpracy międzynarodowej w ramach projektu Erasmus+, i do powitania nowych opiekunów, pani Katarzyny Arsoby i Konrada Chwastka. Młodzież podziękowała panu Karolowi Kalinie za roczną, owocną współpracę.

Uczniowie wręczyli dyplomy dla Starosty Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego oraz dla Janusza Garbacza, Etatowego Członka Zarządu Powiatu Drawskiego w podziękowaniu za dofinansowanie do certyfikatów językowych i wyjazdów klas dwujęzycznych do Wielkiej Brytanii. Dyplom otrzymał również Michał Hypki, Burmistrz Kalisza Pomorskiego za pomoc udzielaną szkole i młodzieży

Uroczystość uświetniły występy uczniów z licealnej grupy teatralnej „Klepsydra”. Piosenki w ich wykonaniu dodały ceremonii wyjątkowego charakteru. Dyrektor Szkoły podziękował za wzorowe przygotowanie obchodów święta szkoły, koordynatorce uroczystości, pani Joannie Mączkowskiej, opiekunom klas mundurowych – Krzysztofowi Wójciakowi i Andrzejowi Kowalewskiemu oraz wychowawcom klas pierwszych, nauczycielom i uczniom. Podziękował także za udział i przybycie rodzicom uczniów i gościom, których zaprosił na poczęstunek w szkolnej stołówce.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto