Program Wyborczy Zbigniewa Ptaka

 • Napisane przez  DSI
Program Wyborczy Zbigniewa Ptaka

Dzisiaj Zbigniew Ptak opublikował na swoim profilu program wyborczy pod nazwą Edukacja, Rozwój, Praca. Stawia na kontynuację działań, pojawiają się też nowe zagadnienia.


Program Wyborczy Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Nasz Powiat – To My

EDUKACJA, ROZWÓJ, PRACA

 

Założenia programu wyborczego KWW Nasza Gmina, Nasz Powiat – To My wynikają bezpośrednio z programów realizowanych w latach 2002-2018, których priorytety miały na celu wszechstronny rozwój gminy Drawsko Pomorskie w zakresie: budownictwa mieszkaniowego, oświaty, ochrony zdrowia, sportu, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, ochrony środowiska, kultury, ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju obszarów wiejskich, bezpieczeństwa i współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Założenia programowe na lata 2018-2023 są rozszerzeniem poprzedniego programu z uwzględnieniem zmian w funkcjonowaniu gminy po włączeniu części terytorium zniesionej gminy Ostrowice i skupiają się w szczególności na kontynuacji następujących zadań:

 1. budowa kolejnego wielorodzinnego budynku komunalnego w Drawsku Pomorskim oraz remontów mieszkań z zasobów komunalnych gminy, w tym także we włączonej części gminy Ostrowice, jak też przygotowanie dokumentacji budowlanej dla kolejnych budynków komunalnych i realizacja remontów budynków komunalnych do końca kadencji;
 2. wprowadzenie zadań priorytetowych, które mają szczególne znaczenie dla rozwoju i wizerunku gminy oraz poprawy życia społeczności lokalnej, w szczególności:
  • realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w obrębie miejscowości Nętno – Łabędzie oraz Mielenko Drawskie – Oleszno. Przygotowanie zakresu działań w tym zakresie także na terenie byłej gminy Ostrowice;
  • budowy i remontów dróg na terenie miasta i gminy,
  • rozpoczęcia procedury przebudowy centrum miasta tj. Placu Konstytucji i przyległych ulic,
  • budowy nowej kaplicy cmentarnej;
  • dokończenie modernizacji Parku Chopina;
  • uruchomienie żłobka miejskiego.
 3. wzmocnienie współpracy z samorządem powiatowym i wojewódzkim;
 4. pro-rozwojowa polityka podatkowa;
 5. utrzymanie intensywności realizacji zadań wspólnie z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy;
 6. kontynuacja działań w celu pozyskania inwestorów tworzących miejsca pracy;
 7. dalsze tworzenie optymalnych warunków nauki i opieki nad dziećmi i młodzieżą;
 8. budowa nowych ścieżek rowerowych
 9. powrót do dobrych praktyk w zakresie utrzymania porządku w gminie – estetyzacja;
 10. zwiększenie wpływu mieszkańców na funkcjonowanie funduszy obywatelskich oraz wspieranie aktywności społecznej;
 11. modernizacja placówek edukacyjnych poprzedzona analizą potrzeb bezpośrednio w placówkach;
 12. tworzenie zielonych terenów spacerowych i rekreacyjnych;
 13. modernizacja oświetlenia (etapami) w mieście i gminie;
 14. organizacja cyklicznych spotkań z mieszkańcami w mieście i gminie;
 15. zwiększenie oferty kulturalnej na bazie Centrum Kultury i świetlic na terenie wiejskim;
 16. modernizacja infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz budowa i doposażenie placów zabaw.

W odniesieniu do powiatu drawskiego założenia KWW Nasza Gmina Nasz Powiat – To My zakładają:

 1. koncentrację na działalności społeczno-gospodarczej oraz zwiększenie roli powiatu jako koordynatora w pozyskiwaniu inwestorów i tworzeniu miejsc pracy;
 2. zmiany modelu funkcjonowania opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez zwiększenie wpływu samorządu na działalność szpitala (spółka samorządowa);
 3. powrót do dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania szkół;
 4. zaangażowanie w działania promocyjne powiatu i gmin;
 5. zmianę podejścia do rozwoju i upowszechniania sportu i kultury, zwiększenie współpracy w realizacji zadań wykonywanych przez organizacje pozarządowe;
 6. wspólne inwestycje drogowe poprawiające ich funkcjonalność (w tym ścieżki rowerowe) na terenie gminy;
 7. określenie zadań strategicznych na kolejne 5 lat już na początku kadencji.

 

Dodatkowe informacje

 • ISSUU:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto