Spotkali się z kombatantami

  • Napisane przez  SP
Spotkali się z kombatantami

W dniu 30 sierpnia br. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Wicestarosta Jacek Kozłowski, Etatowy Członek Zarządu Janusz Garbacz oraz Członek Zarządu Janina Jung spotkali się z kombatantami, sybirakami i inwalidami wojennymi z terenu Powiatu Drawskiego. W spotkaniu uczestniczyli również amerykańscy żołnierze.
W przepięknej scenerii, na terenie poligonu drawskiego nad Jeziorem Ostrowiec, z okazji Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Weterana przypadających na dzień 01 września, Kombatanci, Sybiracy i Inwalidzi Wojenni oraz zaproszeni goście zostali serdecznie powitani przez Starostę Drawskiego Stanisława Kuczyńskiego oraz Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Olesznie Pułkownika Marka Gmurskiego.


Spotkanie było także okazją do wyrażenia podziękowań i wręczenia medali. Czesław Lenkiewicz, Prezes Związku Sybiraków Koła w Drawsku Pomorskim, wręczył medale  i podziękowanie za wspaniałą współpracę i pomoc na rzecz Związku Sybiraków, Prezesowi oraz Członkom Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Oleszna. Następnie Jan Domański, Prezes Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ z Oleszna, odczytał podziękowanie od Generała bryg. Stanisława Woźniaka, wręczył medale za wspaniałą współpracę Prezesowi i Wiceprezesowi Związku Sybiraków Koła w Drawsku Pomorskim.
Na zakończenie wręczono upominki dla wszystkich przybyłych członków organizacji kombatanckich.

Dodatkowe informacje

  • ISSUU:
    Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto