Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji zorganizował ćwiczenia na poligonie drawskim

  • Napisane przez  Główny Sztab Policji KGP/ mw, ig / foto: Paweł Ostaszewski BKS KGP
Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji zorganizował ćwiczenia na poligonie drawskim

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji w dniach 2-6 lipca br. zorganizował dla policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ćwiczenie dowódczo-sztabowe o kryptonimie „GARDA”.

Celem ćwiczeń było sprawdzenie czy posiadany w Policji potencjał gwarantuje sprostanie wyzwaniom i skuteczne przeciwstawienie się kryzysowym zagrożeniom w sytuacji stosowania przez zorganizowane grupy destrukcyjnych środków i niekonwencjonalnych metod działania. Zadania do realizacji przez oddziały w trakcie ćwiczeń były tak skonstruowane, aby sprawdzały w praktyce skuteczność nowoprzyjętych rozwiązań taktycznych oraz pozwoliły zebrać materiał do wypracowania wstępnych założeń do aktu prawnego regulującego kwestię działania dużych związków taktycznych Policji, skoszarowania oraz rozliczania czasu służby policjantów w trakcie tego typu działań.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji zorganizował ćwiczenia na poligonie drawskim

W trakcie ćwiczeń ponad 1000 policjantów oddziałów i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji ze wszystkich garnizonów m.in. realizowało działania poszukiwawcze i pościgowe, przywracało zbiorowo zakłócony porządek publiczny oraz przeprowadzało segregację medyczną dużej grupy osób. Dzięki zaangażowaniu i zachowanej dyscyplinie wszystkich uczestników szkolenia udało się zrealizować zamierzone cele ćwiczenia.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji zorganizował ćwiczenia na poligonie drawskim

Bezpośredni nadzór nad przedsięwzięciem sprawował Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Jan Lach, który osobiście wizytował miejsca organizacji ćwiczeń i przyglądał się czynnościom policjantów oddziałów prewencji Policji w trakcie realizowanych przez nich zadań.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji zorganizował ćwiczenia na poligonie drawskim

Z uwagi na fakt, że szkolenie zrealizowano na terenie wojskowego poligonu w Drawsku Pomorskim przedsięwzięcie możliwe było dzięki dobrej współpracy Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji z wojskiem. Należy również wspomnieć, że do właściwego przebiegu szkolenia przyczynili się policjanci Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz wszystkich szkół Policji, którzy wspierali organizatorów w trakcie poszczególnych etapów ćwiczenia.

Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji zorganizował ćwiczenia na poligonie drawskim
Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto