70 – LECIE KALISKIEGO LICEUM I VI ZJAZD ABSOLWENTÓW

  • Napisane przez  Grażyna Czerner, Maciej Rydzewski
70 – LECIE KALISKIEGO LICEUM I VI ZJAZD ABSOLWENTÓW

Między 8 a 10 czerwca 2018 roku mury Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi i Technikum w Kaliszu Pomorskim odwiedziło bardzo wielu ważnych gości. A wszystko to za sprawą Jubileuszu 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim. Obchody rozpoczęły się w piątek  mszą świętą, po której wszyscy przemaszerowali do budynku Szkoły Podstawowej, która w przeszłości przez kilkanaście lat była także siedzibą Liceum. Uroczystość,  prowadzoną przez obecnego Dyrektora Macieja Rydzewskiego i jego zastępczynię Katarzynę Witek, zaszczycili swoją obecnością przedstawiciele władz wojewódzkich, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, władz powiatowych i gminnych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele szkół wyższych, wojska, służb mundurowych, zakładów pracy i instytucji oraz osoby, z którymi współpracuje szkoła, m.in. Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Burmistrz Kalisza Pomorskiego Michał Hypki, Przewodniczący Rady Miasta Zbigniew Chołuj, Wizytatorzy Wydziału Kształcenia Branżowego Kuratorium Oświaty w Szczecinie – Małgorzata Gucz i Grzegorz Szczepanik, Naczelnik Wydziału Edukacji Powiatu Drawskiego Izabela Krężołek, byli i obecni nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi oraz absolwenci. Niezwykłe wzruszenie wśród obecnych wywołał film “Tym, którzy odeszli…” autorstwa Pawła Łuczki, przypominający sylwetki zmarłych nauczycieli, pracowników i absolwentów związanych z organizacją poprzednich zjazdów oraz piosenki w wykonaniu uczniów z grupy teatralnej „Klepsydra”. Po uroczystości w Szkole Podstawowej w Kaliszu Pomorskim goście zostali zaproszeni na bankiet do auli Liceum. Wieczorem wszyscy spotkali się na stadionie miejskim przy ognisku, gdzie odżyły wspomnienia i dawne przyjaźnie.

Intermarche Drawsko

Sobota była dniem VI Zjazdu Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim. Absolwenci zebrali się w Inteligentnym Ogrodzie, gdzie miało miejsce kolejne niezwykłe wydarzenie. Na znak wspólnoty i ciągłości pokoleń emerytowana nauczycielka Marianna Wiśniewska, jeden z najstarszych absolwentów ksiądz Zbigniew Kozielec, obecny Dyrektor szkoły Maciej Rydzewski i uczeń klasy pierwszej Marcel Łastówka wypuścili w niebo gołębie. Następnie zgromadzeni udali się ponownie do auli w Szkole Podstawowej. Tym razem uroczystość prowadzili, równie profesjonalnie, przedstawiciele komitetu organizacyjnego. Wśród podziękowań dla byłych i obecnych nauczycieli miało miejsce szczególne – byli “wodniacy”, czyli członkowie drużyny harcerskiej prowadzonej przez profesora Romana Bykowskiego, podziękowali swojemu druhowi za wszystkie rejsy i przygody, których doświadczyli dzięki jego zaangażowaniu. Ponieważ nie wszyscy absolwenci byli na uroczystości poprzedniego dnia, ponownie wyświetlony został film “Tym, którzy odeszli…”. Kolejnych wzruszeń dostarczył syn byłego profesora, Piotra Kitaszewskiego, Krzysztof Kitaszewski, który przygotował wspomnienie o swoim ojcu w dwudziestą rocznicę jego śmierci. Organizatorzy zjazdu zadbali o to, aby chwile zadumy i refleksji zrównoważyć śmiechem i radością. Przygotowali z tej okazji na przykład zgaduj – zgadulę „Kto to powiedział” oraz krótkie wywiady z absolwentami i nauczycielami, w których wspominali szkolne anegdoty. Wszystko to było przeplatane piosenkami śpiewanymi przy dźwiękach gitary przez byłych uczniów Ewę Klimek, Stanisławę Górnik  i Andrzeja Wiśniewskiego, do których dołączali wszyscy zgromadzeni. Po przerwie na złapanie oddechu w ten upalny dzień nadszedł czas na spotkania absolwentów z wychowawcami. Organizatorzy przygotowali kolejną niespodziankę, ponieważ stworzyli możliwość obejrzenia starych kronik i dzienników szkolnych. Czytanie wpisanych tam uwag nauczycieli oraz otrzymywanych ocen stało się powodem do kolejnych wzruszeń. Część absolwentów w tym samym czasie udała się na cmentarz, aby zapalić znicze i położyć kwiaty na grobach zmarłych nauczycieli, koleżanek i kolegów.

Ukoronowaniem obchodów Jubileuszu 70 – lecia Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu Pomorskim i VI Zjazdu Absolwentów był bal. Do białego rana w szampańskich humorach tańczyli i wspominali szkolne czasy ci, którzy zaszczycili nas swoją obecnością.

Wspaniałą pamiątką dla uczestników zjazdu była okolicznościowa publikacja napisana przez nauczycieli i zredagowana pod kierunkiem polonistek Joanny Mączkowskiej i Grażyny Kowalskiej oraz kaliskiego regionalisty Bogumiła Kurylczyka, a także numer specjalny szkolnej gazety „Kontrast” przygotowany pod kierunkiem polonistki Aleksandry Radeckiej.

W tym miejscu chcemy jeszcze raz podziękować całemu komitetowi organizacyjnemu pod przewodnictwem Czesławy Cuber, w składzie: Bernadetta Klimczak, Magdalena Dąbrowska, Dawid Bejnarowicz, Jacek Romaniuk i Renata Pietroń, szkolnej koordynatorce Katarzynie Witek za podjęcie się tej tytanicznej pracy oraz wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu zjazdu, m.in. Staroście Drawskiemu Stanisławowi Kuczyńskiemu, Burmistrzowi Kalisza Pomorskiego Michałowi Hypkiemu, Radzie Miasta, Nadleśnictwom Kalisz Pomorski i Drawno, Straży Miejskiej w Kaliszu Pomorskim, Danielowi i Grzegorzowi Kubatom oraz Arkadiuszowi Zawrotowi. Ich wysiłek był ogromny, ale efekt wspaniały! Dziękujemy i do zobaczenia za kolejnych 10 lat.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto