Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” w roku 2018 - ruszył nabór

  • Napisał 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” ogłasza Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” w roku 2018. Konkurs adresowany jest do beneficjentów z terenu gmin Powiatu Drawskiego, gmin Mirosławiec i Drawno ! Termin składania wniosków: 28 maja - 27 czerwca 2018 r. Pula grantów wyniesie ok. 80.000 zł.

Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.


Konkurs dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” w roku 2018. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski składamy wyłącznie prze generator wniosków on-line pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl

Uwaga: Wnioski składamy jedynie on-line, w formie elektronicznej. Do wniosku nie należy dołączać żadnych załączników.

W przypadku pozytywnej rekomendacji Lokalnej Komisji Grantowej, wnioskodawcy będą zobowiązani przed podpisaniem umowy z Ośrodkiem Działaj Lokalnie, do przedstawienia do wglądu dokumentu potwierdzającego posiadanie osobowości prawnej lub stosownego pełnomocnictwa od organu, któremu podlega, do samodzielnego zaciągania zobowiązań oraz prowadzenia działań zaplanowanych w ramach projektu.

Procedura przygotowania wniosku jest następująca:

1. Zakładamy własne konto pod wskazanym adresem (http://system.dzialajlokalnie.pl )
2. Po otrzymaniu na swój adres mailowy informacji o założeniu konta i jej potwierdzeniu odpowiednim linkiem logujemy się do panelu.
3. W panelu generujemy swój wniosek i przystępujemy do jego wypełniania online. Po każdej sesji zapisujemy wypełnione treści.
4. Po wypełnieniu do Internetu zapraszamy do biura LGD Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim, gdzie można skorzystać z komputera i napisać swój wniosek. Chętnych zapraszamy codziennie w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00. Istnieje możliwość telefonicznego umówienia się na konsultacje w godzinach popołudniowych. Zapraszamy. 

Uwaga: Panel do wypełniania i przesyłania wniosków dostępny jest jedynie w okresie naboru. Przed i po jego zakończeniu będzie on niedostępny.
Regulamin konkursu do pobrania poniżej. 
Konkurs Grantowy "Działaj Lokalnie" jest współfinansowany ze środków Powiatu Drawskiego w ramach zadania publicznego.

Ponadto pulę grantów finansowo wspierają gminy: Czaplinek, Drawno, Drawsko Pomorskie, Kalisz Pomorski, Mirosławiec, Wierzchowo, Złocieniec.

W konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które spełniają łącznie poniższe warunki:

  • 1) mają siedzibę w gminach: Złocieniec, Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Kalisz Pomorski, Wierzchowo, Ostrowice, Drawno, Mirosławiec.
  • 2) oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto