Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych na Zarządzie Powiatu

  • Napisane przez  SP
Sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych na Zarządzie Powiatu

11 kwietnia Zarząd Powiatu Drawskiego udał się z wizytą do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Drawsku Pomorskim. Istotnym punktem tego posiedzenia było omówienie sprawozdania z działalności ZDP za rok ubiegły oraz planu zamierzeń za rok bieżący.
W 2017 roku, poza bieżącym utrzymaniem dróg i remontami, zrealizowano zadania inwestycyjne polegające na wykonaniu dwóch projektów. Pierwszy dotyczył przebudowy drogi powiatowej nr 1953Z Drawsko Pomorskie - Jankowo Małe i drogi gminnej Jankowo Małe – Jankowo wraz z kanalizacją projektu. Drugi projekt natomiast dotyczył przebudowy drogi powiatowej nr 1998Z Bobrowo-Wąsosz (na odcinku droga krajowa nr 20 – przejazd kolejowy). W roku bieżącym zaplanowano do realizacji kolejne potrzebne inwestycje, w tym m.in. przebudowę dróg powiatowych w miejscowości Stara Korytnica, na odcinku Czarne Małe – Łysinin, opracowanie projektu przebudowy drogi powiatowej Drawsko Pomorskie – Gudowo (na odcinku przejazd kolejowy), budowę sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Marynarskiej w Drawsku Pomorskim, budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej ulicy Brzozowej w Złocieńcu i wiele innych inwestycji na terenie powiatu drawskiego.


Ponadto przyjęto sprawozdanie z działalności Domu Pomocy Społecznej w Darskowie, sprawozdanie z realizacji współpracy Powiatu Drawskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2017, informację na temat rynku pracy w Powiecie Drawskim oraz działalności PUP, ocenę zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z realizacji „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2017-2025”.
Rozpatrywano wniosek o przyznanie nauczania indywidualnego dla ucznia ZSP w Czaplinku oraz wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie pedagoga w ZPE-t w Bobrowie. Omawiano również trzy oferty na realizację zadań publicznych złożone w trybie pozakonkursowym oraz projekt odpowiedzi na pismo Komisarza Ostrowic.
Zarząd podjął także uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Czaplinku i uchwałę w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok bieżący. Opiniowano również projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienie osób niepełnosprawnych w 2018 roku.
Zarząd obradował w składzie: Stanisław Kuczyński (Starosta), Jacek Kozłowski (Wicestarosta), Janusz Garbacz (Etatowy Członek Zarządu) i Janina Jung (Członek Zarządu).

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto