Ostrowice wyprzedają majątek? RIO na NIE

  • Napisał 
Fot. sxc.hu Fot. sxc.hu

Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie zaopiniowała dokumenty finansowe gminy Ostrowice i stwierdziła powstanie niemożliwej do przezwyciężenia spirali zadłużenia.

Negatywnie zaopiniowane zostały:

  • Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok.
  • Możliwość sfinansowania deficytu budżetowego
  • Wieloletnia prognoza finansowa

  • Pozytywnie została zaopiniowana planowana kwota długu publicznego gminy na lata 2013-2027. 

Wyprzedaż mienia gminy

Projekt uchwały budżetowej na 2014 rok został negatywnie zaopiniowany w związku z wysokim stanem zadłużenia Ostrowic i trudnościami w utrzymaniu płynności finansowej.  RIO dopatrzyło się również praktyki zbywania sieci kanalizacyjnej, połączonej z dzierżawą przez gminę na okres 5 lat, a oczyszczalni ścieków na okres 6 miesięcy. Transakcja przewiduje warunek zgody na odkupienie składników majątku przez gminę za kwotę 3 097 600 zł.  Nabywcą sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni jest instytucja finansowa. Wg RIO takiego typu umowy mają charakter „umowy pożyczki” i powinny zostać zaliczone do długu jednostki. 

Rada Gminy pozwoli Wójtowi na utratę płynności finansowej

RIO zwróciło uwagę na to, że Rada Gminy Ostrowice ustaliła limit zaciągania kredytów krótkoterminowych w wysokości 1 500 000 zl, które powinny zostać spłacone w tym samym roku budżetowym. Kredyty takie Wójt może zaciągać bez zgody Rady Gminy. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdza, że Wójt stosuje praktykę nie spłacania takich zobowiązań, które staja się długoterminowymi i mają istotny wpływ na utratę płynności finansowej gminy orz niekontrolowane zwiększanie zadłużenia. 

Możliwość sfinansowania deficytu budżetowego

Zgodnie z dokumentami gmina Ostrowice planuje dokonać emisji obligacji. RIO stwierdziło, że mogą się pojawić trudności ze znalezieniem nabywców, brakiem pewności zakończenia przedsięwzięcia oraz niewiadomej stopie zwrotu przedsięwzięcia. 

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto