V Powiatowa Narada Przeciwpożarowa

  • Napisane przez  st.str. Piotr Światłowski

W restauracji „Na Wyspie” w Drawsku Pomorskim 12 marca odbyła się „V Powiatowa Narada Przeciwpożarowa”, którą uroczyście rozpoczął jej organizator –Nadleśniczy Nadleśnictwa Drawsko Zbigniew Łukomski.
W naradzie uczestniczyli przedstawiciele Lasów Państwowych, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych i Wojskowych Straży Pożarnych z terenu powiatu drawskiego. Celem narady było przedstawienie bieżącego stanu ochrony ppoż. w poszczególnych nadleśnictwach oraz omówienie współpracy pomiędzy Lasami Państwowymi a Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi oraz innymi podmiotami.

V Powiatowa Narada Przeciwpożarowa


Główna część spotkania poświęcona była przedstawieniu bieżącego stanu ochrony ppoż. przez przedstawicieli nadleśnictw zlokalizowanych na terenie powiatu drawskiego. Komendant powiatowy PSP w Drawsku Pomorskim mł. bryg. Paweł Dymecki przeanalizował i zaprezentował zagrożenia pożarowe obszarów leśnych na terenie powiatu drawskiego oraz omówił zakres, tematykę i wnioski płynące z przeprowadzanych w ostatnich latach ćwiczeń w lasach. Przedstawiciele Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku (Wiesław Kostrzewa) oraz w Pile (Michał Nowak) omówili bieżąc stan ochrony przeciwpożarowej na terenie w/w dyrekcji, w tym również główne zamierzenie na rok 2018 dotyczące infrastruktury przeciwpożarowej w obszarach leśnych.

V Powiatowa Narada Przeciwpożarowa


Podczas przerwy, uczestnikom narady zaprezentowano specjalistyczny sprzęt przeznaczony do gaszenia pożarów lasów
z ziemi w postaci samochodu wężowego, agregatu pompowego oraz przyczepki z generatorem piany lekkiej użyczonej  z OSP Biały Zdrój.
W czasie narady zastępca komendanta powiatowego PSP w Drawsku Pomorskim kpt. Andrzej Podolak zaprezentował własny pomysł projektu poradnika bezpieczeństwa kierowany dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym, w którym przedstawiono wachlarz zagrożeń, z jakimi można spotkać się na terenie powiatu drawskiego.
W ostatniej części narady specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych KP PSP Drawsko Pomorskie st. kpt. Michał Bany omówił wyniki kontroli w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych obszarów leśnych oraz sprawy bieżące, a także przedstawił plan działań na rok 2018.
Ogółem w naradzie udział wzięło 31 osób.

V Powiatowa Narada Przeciwpożarowa
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej