ZSP w Złocieńcu szkołą „BEZPIECZNĄ +”

  • Napisane przez  Robert Żołynia
ZSP w Złocieńcu szkołą „BEZPIECZNĄ +”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Złocieńcu otrzymał certyfikat „Bezpieczna szkoła, bezpieczna przyszłość” w ramach projektu realizowanego na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna +”.
Przedmiotem projektu było zagrożenie zewnętrzne, jakim jest terroryzm. Dzięki udziałowi w przedsięwzięciu nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi uczestniczyli w szkoleniu pt. „Uwaga! Niebezpieczeństwo!”, którego celem było podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie upowszechniania umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia.

Dodatkowo w placówce oświatowej dokonano również przeglądu stanu bezpieczeństwa, udzielono rekomendacji do szkolnych procedur postępowania na wypadek wystąpienia sytuacji zagrożenia. Projekt był realizowany w czerwcu 2017 roku przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze.
Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto