Rozwiązanie sprawy Ostrowic jeszcze nie teraz

  • Napisane przez  Marek Tobiszewski
Rozwiązanie sprawy Ostrowic jeszcze nie teraz

W dniu 24 stycznia 2018r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie odbyło się zainicjowane przez Sekretarza Stanu w MSWiA Pawła Szefernakera spotkanie dotyczące rozwiązania problemu zadłużonej gminy Ostrowice. W spotkaniu udział wzięli: Sekretarz Stanu w MSWiA Paweł Szefernaker, poseł na Sejm RP Małgorzata Golińska, dyrektor Departamentu Administracji Publicznej Grzegorz Ziomek, Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Ireneusz Gendek oraz Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego Marek Tobiszewski.

Spotkanie otworzył minister  Paweł Szefernaker wskazując na to, jak ważną sprawą dla mieszkańców jest rozwiązanie problemu gminy Ostrowice.  Jednocześnie poinformował, że następuje nowe otwarcie dotyczące rozwiązania wyżej wymienionego problemu, w związku z czym będą ponownie rozważane wszystkie możliwe opcje.

Podczas spotkania Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego - powołując się na pisma kierowane do MSWiA - przedstawił główne problemy, które należy rozwiązać w przypadku konieczności zniesienia gminy Ostrowice. Dotyczą one:

  • sposobu likwidacji powstałego w gminie Ostrowice zadłużenia,
  • podzielenia terenu znoszonej gminy i jego przyłączenie do więcej niż jednej gminy,
  • znalezienia źródła dofinasowania gmin po zmianie ich granic na likwidację opóźnień rozwojowych na przejętych terenach,
  • konieczności szczegółowej inwentaryzacji majątku gminy Ostrowice umożliwiającej przejęcie jej majątku,
  • ustalenia sposobu przeprowadzenia wyborów samorządowych gwarantujących płynne funkcjonowanie organów gminy.

Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego poruszył także bardzo istotny dla gminy Drawsko Pomorskie, nadal nierozwiązany, problem zamiaru przejęcia przez gminę Ińsko części terenów poligonowych gminy Drawsko Pomorskie.

Minister Paweł Szefernaker zapewnił, że wszystkie zasygnalizowane problemy zostaną przedstawione międzyresortowemu zespołowi, który został powołany do systemowego rozwiązania problemu zadłużonych gmin w Polsce. Propozycje ich rozwiązania mają zostać przedstawione do konsultacji najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Rozwiązania te mają uwzględniać oczekiwania mieszkańców wszystkich gminy uczestniczących w procedurze zniesienia gminy Ostrowice.

Spotkanie upłynęło w rzeczowej atmosferze, otwierając  nową perspektywę na możliwość rozwiązania sytuacji związanej z gminą Ostrowice.

Do połowy lutego 2018 r. na ręce Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie skierowane pismo gmin zainteresowanych przejęciem terenów gminy Ostrowice określające warunki, na jakich samorządy te zaakceptują ich przejęcie.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto