Złocieniec jako pierwszy montuje podziemne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych

 • Napisane przez  DSI za Złocieniec.pl
Fot. Złocieniec.pl Fot. Złocieniec.pl

W Złocieńcu rozpoczęły się prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Złocieńcu poprzez lokalizację podziemnych pojemników do zbierania odpadów komunalnych” .
Jak informuje złocieniecki ratusz na terenie miasta usytuowanych będzie 14 kompletów pojemników do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny z podziałem na 5 frakcji: papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, bio oraz zmieszane.
Gmina Złocieniec uzyskała dofinansowanie na ww. zadanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Pojemniki zostaną zainstalowane w następujących lokalizacjach:

 • dz. 1/48 obręb 3 Złocieniec (Osiedle Budów),
 • dz. 34 obręb 12 Złocieniec (ul. Tkacka),
 • dz. 45/37 obręb 12 Złocieniec(Osiedle Czaplineckie),
 • dz. 236/2 obręb 6 Złocieniec (ul. Parkowa),
 • dz. 267/10 obręb 11 Złocieniec ( ul. Okrzei/Mickiewicza),
 • dz. 45/70 i 45/69 obręb 12 Złocieniec (Osiedle Czaplineckie),
 • dz. 9/2 obręb 11 Złocieniec (ul. Staszica),
 • dz. 45/54 obręb 12 Złocieniec(Osiedle Czaplineckie),
 • dz.55 obręb 11 Złocieniec (ul. Bohaterów Warszawy),
 • dz. 64/15 obręb 11 Złocieniec (ul. Sikorskiego),
 • dz. 113 obręb 11 Złocieniec (ul. Podmiejska),
 • dz. 290/2 obręb 16 Złocieniec (ul. Chrobrego),
 • dz. 261/2 obręb 11 Złocieniec (ul. Okrzei),
 • dz. 128/43 obręb 11 Złocieniec (k. spichlerza)
Złocieniec jako pierwszy montuje podziemne pojemni do zbierania odpadów komunalnych
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto