Jak efektywnie układać grafik pracy?

  • Napisane przez  inewi.pl
Jak efektywnie układać grafik pracy?

Najlepiej: wygodnie i przejrzyście.

Układanie grafiku pracy jest niezbędne przede wszystkim wtedy, gdy zatrudniamy pracowników zmianowych oraz zdalnych. Ułatwia również współpracę z osobami, które pracują w trybie nienormowanym czy równoważnym.

W grafiku normowanym godziny początku i końca pracy są stałe, w nienormowanym – definiowana jest zwykle tylko długość pracy w każdym dniu. Ważne jest monitorowanie występowania nadgodzin, a także wszelkich nieobecności czy przerw. To istotne z punktu widzenia Kodeksu Pracy, szczególnie pod względem wymaganych przez niego przerw dziennych i tygodniowych oraz ustalonej, maksymalnej normy tygodniowej. Dobrze też, by do grafiku stały dostęp mieli pracownicy, a o jakichkolwiek zmianach w nim byli bezzwłocznie powiadamiani.

Harmonogram pracy – efektywnie i przejrzyście – planować można online. Wystarczy skorzystać z inEwi, dzięki któremu papierową kartkę lub arkusz kalkulacyjny zamienimy na intuicyjny kreator. To wygodniejsze dla pracodawcy, który bez problemu ułoży grafik, oraz dla pracownika, który o każdej zmianie w nim dowie się ze specjalnego powiadomienia, przesyłanego natychmiast.

Czym jest inEwi?

inEwi.pl jest systemem rejestracji czasu pracy, gwarantującym łatwą i dokładną kontrolę oraz ewidencjonowanie czasu pracy pracowników, monitorującym również spóźnienia, nieobecności i nadgodziny, a także ułatwiającym rozliczanie należnych pensji.

Innymi słowy: inEwi pozwala zmienić dokumentację papierową – w postaci kart ewidencji czasu pracy, tradycyjnych list obecności czy księgi wejść i wyjść – w intuicyjny i internetowy panel, dostępny poprzez rozmaite urządzenia elektroniczne.

Dostęp do panelu zapewniają zarówno komputery, jak i smartfony czy tablety. Nie ma potrzeby inwestowania w specjalistyczne czytniki czasu pracy, obsługiwane przez karty magnetyczne albo zbliżeniowe. Wystarczy instalacja aplikacji mobilnej inEwi, identyfikującej pracowników przy pomocy kodów QR. Aplikacja podpowiada zdarzenia, zapamiętuje ich czas oraz lokalizuje pracowników. Rejestracja czasu pracy online możliwa jest również poprzez aplikację internetową, działającą we wszystkich przeglądarkach www.

Jakie korzyści zapewnia inEwi?

Użytkowanie innowacyjnego systemu RCP oznacza dla przedsiębiorstwa wiele korzyści. Pierwszą z nich są oszczędności. Kontrola nad czasem pracy pracowników – ich nieobecnościami, spóźnieniami i przerwami – pozwoli na skuteczne rozpoznanie pracowników nierzetelnych oraz bieżące reagowanie na takie sytuacje. Automatyzacja procesu umożliwia również ograniczenie kosztów ewidencjonowania. Także dlatego, że nie ma potrzeby inwestowania w nowy sprzęt rejestrujący. Druga zaleta systemu to szybkość. Zajmujące dotychczas mnóstwo czasu działania kadrowe mogą trwać zaledwie kilka sekund – tyle, ile trwa kliknięcie i wygenerowanie pełnego raportu z potrzebnymi nam danymi. Kolejne korzyści wynikają z automatyzacji i cyfryzacji systemu. Możliwe jest wykreślenie części obowiązków pracowników, takich jak tworzenie list obecności czy precyzyjne wpisywanie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy w kartach ewidencji. Skorzystanie z inEwi to także dbałość o środowisko – ograniczenie zużycia papieru, a dzięki temu również zminimalizowanie ilości prowadzonej dokumentacji.

Jednocześnie system oferuje nieustanne wsparcie techniczne swoich konsultantów, bezpieczeństwo wprowadzanych danych, niezwykle korzystne abonamenty oraz dedykowane integracje z popularnymi programami kadrowo-płacowymi.

W ten sposób sprawniejsze może być nie tylko rejestrowanie czasu pracy, ale także efektywne układanie wspomnianych grafików czy planów urlopowych!

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto