Advertisement
AMAZON

Głosowanie: Czy jesteś za zniesieniem gminy Ostrowice i włączeniem jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie

  • Napisane przez  DSI
Głosowanie: Czy jesteś za zniesieniem gminy Ostrowice i włączeniem jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie

Na takie pytanie mogą już odpowiadać mieszkańcy gminy i miasta Drawsko Pomorskie. Właśnie rozpoczęły się konsultacje dotyczące zniesienia gminy Ostrowice i włączenie jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie. Ale to nie drawski ratusz wymyślił takie pytanie.

7 sierpnia 2017 r. gmina Drawsko Pomorskie została poinformowana o rozpoczęciu przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji działań mających na celu „zniesienie gminy Ostrowice i włączenie jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie” oraz konieczności przeprowadzenia wymaganych ustawowo konsultacji społecznych – informuje Zastępca Burmistrza Drawska Pomorskiego na stronie urzędu.

Glosowanie - Ostrowice_1

Rada Ministrów nie przedstawiła nam żadnego szczegółowego uzasadnienia prawnego, faktycznego oraz ekonomicznego dla swoich działań. Jako mieszkańcy zostajemy postawieni w sytuacji swoistego poręczyciela zobowiązań gminy Ostrowice, która nie wywiązała się ze swoich zobowiązań finansowych i skutki czego, po „połączeniu”, mamy ponieść. Wstępne wyniki analizy skutków połączenia gmin wskazują, że staniemy w obliczu realnego zagrożenia zdolności do wykonywania zadań publicznych w zakresie inwestycji, edukacji, kultury, ochrony zabytków czy współpracy ze stowarzyszeniami.

Glosowanie - Ostrowice_2

Nastąpi brak możliwości utrzymania zdolności rozwojowej naszej gminy. Konsekwencje takiej zmiany będą ogromne i odczuwalne dla każdego mieszkańca gminy Drawsko Pomorskie. Udział w konsultacjach społecznych daje każdemu z nas możliwość wypowiedzenia się w tej kwestii. Dlatego też, biorąc pod uwagę ważność sprawy, apeluję do Państwa – mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie o aktywny w nich udział poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej. – Kontynuuje burmistrz.

Glosowanie - Ostrowice_3

Szczegóły dotyczące głosowania

  • Zagadnienie do konsultacji: „Czy jesteś za zniesieniem gminy Ostrowice i włączeniem jej obszaru do gminy Drawsko Pomorskie?”
  • Podstawa prowadzenia konsultacji: ZARZĄDZENIE NR 161/2017 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 01 września 2017 r.
  • Terminy przeprowadzenia konsultacji: od 10 września 2017 r. do 15 października 2017 r.
  • Konsultacje będą przeprowadzone z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie

Gdzie głosować

Glosowanie - Ostrowice_4
Glosowanie - Ostrowice_5
Glosowanie - Ostrowice_6
Glosowanie - Ostrowice_7
Glosowanie - Ostrowice_8
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto