240 tys. zł. przeznaczyła Rada Miejska w Drawsku Pomorskim na remonty zabytków w tym roku

  • Napisane przez  Daniel Puchalski
Fot. Adam Cygan Fot. Adam Cygan

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim podjęto uchwałę o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie gminy Drawsko Pomorskie.
Dotację przyznano na ratowanie trzech obiektów. Była to już druga tego typu uchwała: w czerwcu br. przekazano środki finansowe na remont dachu kościoła pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Drawsku Pomorskim, remont posadowienia kościoła pw. Świętej Trójcy w Rydzewie oraz wykonacie dokumentacji technicznej remontu kościoła pw. Ignacego Loyoli w Linownie.

Łączna wysokość środków wyasygnowanych na dotacje z budżetu gminy w tym roku to 240 tys. złotych. O dotacje mogli ubiegać się wszyscy uprawnieni właściciele zabytkowych obiektów. Wnioski rozpatrzone zostały przez specjalną komisję, powołaną przez Burmistrza Drawska Pomorskiego.

Wśród wniosków, które rozpatrzono pozytywnie, na ostatniej sesji znalazł się wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej Żołędowo 8 dotyczący wykonania dokumentacji budynku mieszkalnego stanowiącego obecnie jedyną pozostałość po pierwotnym zespole dworsko-folwarcznym rodziny von Brockhausen. Jest to wartościowy obiekt nie tylko na skalę gminy, ale także regionu jeśli nie kraju – jeden z niewielu ocalałych budynków, których projektantem był Walter Gropius – światowej sławy architekt, twórca Bauhausu.

Pozytywnie rozpatrzono także wniosek Parafii Rzymskokatolickiej pw. Chrystusa Króla dotyczący prac konserwatorskich i restauratorskich ambony z kościoła pw. św. Barbary w Gudowie (widoczna na zdjęciu). Ambona jest jednym z najstarszych elementów wyposażenia gudowskiego kościoła, pochodzi najprawdopodobniej z 1712 roku i posiada dużą wartość artystyczną.

Na liście beneficjentów znalazła się także Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Stanisława BiM w Zarańsku, której przyznano dotację na wykonanie programu prac konserwatorskich dla kościoła pw. Świętej Trójcy w Rydzewie. Program prac konserwatorskich jest dokumentem, bez którego nie będzie możliwe kontynuowanie remontu kościoła.

Podstawą udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku jest obecnie uchwała Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim z dnia 28 maja 2015 r. Gmina udziela dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i posiadającym tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków. Warto podkreślić, że dotacje gminne na ratowanie zabytków są bezzwrotne.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto