Intermarche Drawsko


Stanowisko Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie zmiany granic gminy

  • Napisał 
Stanowisko Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim w sprawie zmiany granic gminy

W dniu 26 lipca br. Rada Miejska w Drawsku Pomorskim podjęła Uchwałę nr XLV/314/2017  w sprawie opinii dotyczącej wniosku Rady Miejskiej w Ińsku o zmianę granic administracyjnych gminy Ińsko.

Radni jednogłośnie, negatywnie  zaopiniowali wniosek Rady Miejskiej w Ińsku o zmianę granic administracyjnych gminy Ińsko poprzez wyłączenie z terytorium gminy Drawsko Pomorskie części obrębu ewidencyjnego Ziemsko.

Podjęcie uchwały poprzedzały konsultacje z mieszkańcami gminy Drawsko Pomorskie, w których mieszkańcy jednogłośnie opowiedzieli się przeciw wyłączeniu z terytorium gminy Drawsko Pomorskie części obrębu ewidencyjnego Ziemsko i włączeniu tego obszaru do gminy Ińsko. Konsultacje były przeprowadzone w dniach od 7 czerwca do 21 czerwca 2017 r.

Podczas trwania konsultacji złożonych zostało 119 ankiet konsultacyjnych, w tym ankiet ważnych – 119, ankiet nieważnych – 0. Wśród ankiet ważnych 119 osób opowiedziało się przeciwko wyłączeniu ww. wskazanego terenu z obszaru gminy Drawsko Pomorskie i włączeniu go do gminy Ińsko.

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim w pełni podzieliła stanowisko mieszkańców gminy Drawsko Pomorskie i uważa, że ww. zmiana granic spowoduje między innymi zmniejszenie dochodów gminy Drawsko Pomorskie, co z kolei spowoduje konieczność zmiany wieloletnich programów finansowych oraz zagrozi realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych przez gminę w wieloletniej prognozie finansowej gminy Drawsko Pomorskie na lata 2017 – 2024.

Rada Miejska w Drawsku Pomorskim nie zgadza się z również argumentami Rady Miejskiej w Ińsku o powodach planowanego przez nią rozszerzenia granic gminy Ińsko. W szczególności twierdzenie, że działania na poligonie zakłócają spokój i niszczą drogi jest nietrafione, gdyż ta sytuacja dotyczy wszystkich sąsiadujących gmin. Idąc takim tokiem rozumowania, wszystkie inne gminy, przez które kieruje się wojsko na poligon drawski powinny rościć sobie pretensje finansowe.

Według drawskich radnych kompletnie nie do przyjęcia jest także odwoływanie się przez gminę Ińsko do argumentacji historycznej, gdyż w ostatnich dziesięcioleciach zmiany struktury administracyjnej spowodowały nowe ukształtowanie się granic gmin, co jest z punktu widzenia prawnego ostateczne.

Sprzeciw radnych budzi również forma, w jakiej ww. sprawa jest procedowana, gdyż gmina Drawsko Pomorskie została inicjatywą sąsiedniej gminy zupełnie zaskoczona. Radni uważają  także, że swym działaniem gmina Ińsko narusza istotne normy społeczne, gdyż nie mając doniosłych argumentów, w sposób oczywisty próbuje naruszyć integralność terytorium gminy Drawsko Pomorskie, które jest jednorodne ze względu na układ osadniczy i przestrzenny, uwzględnia więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz zapewnia zdolność wykonywania zadań publicznych.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto