Advertisement
AMAZON

Wojewoda Zachodniopomorski o Ostrowicach w Drawsku Pomorskim

Wojewoda Zachodniopomorski o Ostrowicach w Drawsku Pomorskim

11 lipca z wizytą roboczą w Drawsku Pomorskim przebywał Wojewoda Zachodniopomorski Krzysztof Kozłowski. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Drawsku Pomorskim przy ul. Kolejowej 1 odbyło się spotkanie Wojewody z mieszkańcami regionu. Głównym tematem spotkania było aktualne funkcjonowanie gminy Ostrowice i ewentualne połączenie jej z gminą Drawsko Pomorskie. Wojewoda Krzysztof Kozłowski przedstawił mieszkańcom trzy propozycje na dalsze funkcjonowanie gminy Ostrowice. Według obowiązujących przepisów Wojewoda dopuszcza trzy możliwości – pozostawienie gminy Ostrowice w dotychczasowej strukturze, podział gminy Ostrowice na trzy części i przydzielenie jej do poszczególnych gmin ościennych, oraz zniesienie gminy Ostrowice i przyłączenie jej do gminy Drawsko Pomorskie. Jak zapowiedział Wojewoda z dniem 1 stycznia 2018 powinno dość do zmian w funkcjonowaniu gminy Ostrowice.


Podczas wczorajszego spotkania mieszkańcy wypowiadali się na temat zniesienia gminy Ostrowice i pytali Wojewodę o ewentualne skutki tej decyzji. Podczas spotkania poruszono również inne ważne tematy dla regionu Pojezierza Drawskiego.
Podczas wczorajszego pobytu Wojewoda wraz z Wicewojewodą Markiem Suboczem spotkali się w drawskim ratuszu z Zastępcą Burmistrza Drawska Pomorskiego Markiem Tobiszewskim. Podczas spotkania ustalono, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka z Wojewodą w Szczecinie, na którym przedstawione zostaną szczegółowe propozycje odnośnie zniesienia gminy Ostrowice
W czasie spotkania panowie rozmawiali również o możliwości finansowania sportu ze środków ministerialnych, a także możliwości budowy mieszkań w ramach programów rządowych. Wojewoda pozytywnie ocenił funkcjonowanie naszej gminy na podstawie danych jakie otrzymuje z instytucji rządowych. Docenił również ład, porządek i estetykę na terenie miasta i gminy.

Dodatkowe informacje

  • Film:
Powrót na górę

Moje konto

Więcej