Advertisement
AMAZON

Urządzenia w laboratorium – bezpieczeństwo użytkowania.

  • Napisane przez  EQUIMED
Urządzenia w laboratorium – bezpieczeństwo użytkowania.

Wszystkie osoby w laboratorium pracują w środowisku, które jest nieodłącznie niebezpieczne. Zagrożenia związane z urządzeniami laboratoryjnymi obejmują m.in. wysokie temperatury, zbiorniki ciśnieniowe, ekstremalnie zimne temperatury i elementy elektryczne. Podczas pracy z tymi urządzeniami należy podjąć pewne ogólne środki ostrożności.

Urządzenia laboratoryjne powinny zawsze być poddawane rutynowej konserwacji, aby niezmiennie mieć pewność, że sprzęt działa w sposób zaprojektowany i bezpieczny. Naukowcy powinni regularnie czyścić i konserwować sprzęt zgodnie z zaleceniami. Kupując urządzenia laboratoryjne należy każdorazowo zapoznać się z instrukcją obsługi co do zalecanych harmonogramów czyszczenia i konserwacji.

Ważne!

Każdy sprzęt, który jest uszkodzony lub zużyty, musi być oznakowany lub niedopuszczony do użycia dopóki naprawa nie zostanie wykonana. Uszkodzenia mogą obejmować:

  • uszkodzony element grzewczy,

  • uszkodzone przewody elektryczne,

  • uszkodzoną lub brakującą uszczelkę na drzwiach,

  • stłuczone szkło.


Wszyscy użytkownicy muszą być przeszkoleni w zakresie obsługi każdego urządzenia w laboratorium. Szkolenia w zakresie specjalistycznego sprzętu należy udokumentować. Nowsze urządzenia można nabyć z bezpiecznymi lub blokującymi urządzeniami, które mogą zapobiec pożarom, wybuchom lub ekspozycji na niebezpieczne warunki.

Bezpieczeństwo w laboratorium wymaga od zespołu pełnego wysiłku, aby odnieść sukces. Kiedy wszyscy w laboratorium rozumieją sposoby identyfikowania zagrożeń, oceniają ryzyko i wybierają odpowiednie środki kontrolne w celu wyeliminowania zagrożenia lub zminimalizowania ryzyka, mogą zostać zmniejszone wypadki, urazy i przestoje.

Wyjątkowa sytuacja: ciężarna kobieta pracująca w laboratorium

Pracodawca winien starać się zapewnić bezpieczne środowisko pracy wszystkim pracownikom laboratorium. Jednakże zmniejszenie ryzyka dla ciężarnych jest szczególnie ważne ze względu na wrażliwość płodu na określone substancje chemiczne, czynniki biologiczne i promieniowanie jonizujące. Jeśli pracownica jest w ciąży powinna skonsultować się ze swoim lekarzem, aby uzyskać zalecenia. Wyznaczony specjalista może pomóc w przeprowadzeniu oceny ryzyka materiałów niebezpiecznych, z którymi pracuje się w Twoim laboratorium.

Artykuł powstał we współpracy z: EQUIMED

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto