Inwestycyjne zamiary drawskiego ratusza

 • Napisał 
Nowy plac zabaw w Suliszewie. Fot. Joanna Chojnacka Nowy plac zabaw w Suliszewie. Fot. Joanna Chojnacka

Budżet drawskiego ratusza zakłada wydatki na zakupy i wydatki inwestycyjne w wysokości  5 706 515,78 zł.  W przypadku, gdy plany się nie zmienią będą realizowane następujące inwestycje (wymieniamy wybrane):

 • Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Dalewo - Suliszewo - Zagórki - Drawsko - 1 200 000 zł
 • Dudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Łabędzie, Nętno, Lasocin - etap I i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo - etap II - 1 580 000 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  grawitacyjno-tłocznej Zarańsko-Rydzewo - 1 152 950,00 zł
 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rydzewo oraz  wodociągu Zarańsko-Rydzewo: Budowa sieci wodociągowej  rozdzielczej z przyłączami Zarańsko - Rydzewo - 608 820,00 zł  Budowa sieci wodociągowej Zarańsko-Żółcin-Rydzewo - 60 000,00 zł
 • Wspomaganie realizacji zadań służących ochronie środowiska i  gospodarce wodnej "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" - 50 000,00 zł 
 • Budowa separatorów na wylotach sieci deszczowej do rzeki Drawy  w Drawsku Pom. 6 000,00 zł

 • Przebudowa sieci wodociągowej w rejonie ulic: Kaszubska - Pomorska - Łowicka - I etap - 40 000 zł
 • Przebudowa Pl. Konstytucji - 140 000,00 zł
 • Budowa nawierzchni ul. B. Chrobrego wraz z odwodnieniem i  nawierzchni ul. Staszica wraz z odwodnieniem -  70 000,00 zł
 • Przebudowa remizy i świetlicy w m. Zagozd - 40 000,00 zł
 • Budowa hali sportowej przy SP w Drawsku Pomorskim – 205 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw w m. Gudowo - 25 000,00 zł
 • Zagospodarowanie terenu przy Centrum Kultury w Drawsku Pom.  - 160 000,00 zł
 • Budowa placu zabaw w m. Łabędzie - 25 000,00 zł
 • Wydatki inwestycyjne Funduszu sołeckiego - 53 163,22 zł

 

Pełną listę inwestycji można sprawdzić w załączniku nr 3 do projektu budżetu 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto