Advertisement
AMAZON

Przedszkola: Trwa budowa w Złocieńcu i rozbudowa w Czaplinku – Zobacz zdjęcia

  • Napisane przez  Starostwo Powiatowe, Sebastian Kuropatnicki
Fot. Starostwo Powiatowe, Sebastian Kuropatnicki Fot. Starostwo Powiatowe, Sebastian Kuropatnicki

Gmina Złocieniec uzyskała dofinansowanie na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobek) w ramach programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "MALUCH plus" 2017 (Moduł 1). W związku z ogłoszeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wyników konkursu „MALUCH plus” 2017 Wojewoda Zachodniopomorski dokonał podziału środków na poszczególne moduły. Gmina Złocieniec uzyskała dofinansowanie w wysokości 203 664,33 zł na utworzenie żłobka z przeznaczeniem dla 24 dzieci. Dofinansowanie dotyczy budowy żłobka.
Gmina Złocieniec, podpisała umowę z Wykonawcą: Konsorcjum przedsiębiorców: Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Kubaczyk, Zamkowa 1/4, 78-320, 78-320 Połczyn – Zdrój, Firma Budowlana „GOSBUD” Małgorzata Kubaczyk, Koszalińska 1, 78-320 Połczyn – Zdrój, reprezentowanym przez Zbigniewa Kubaczyk działającego pod firmą Zakład Remontowo – Budowlany Zbigniew Kubaczyk, Zamkowa 1/4, 78-320, 78-320 Połczyn – Zdrój na kwotę 525 231,12 zł brutto.
Obecnie trwają prace budowlane, które są prowadzone zgodnie z umową. Termin całkowitego zakończenia robót z mapą inwentaryzacji powykonawczej, wraz z pomiarami, opiniami i uzgodnieniami niezbędnymi do oddania obiektu do eksploatacji i przystąpienia do użytkowania obiektu zgodnie z umową ustalono na dzień 15 września 2017r.


Gmina Złocieniec oczekuje jeszcze na rozstrzygnięcie konkursu w ramach działania 6.6 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Przedmiotem konkursu są projekty, współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rynek Pracy, Numer naboru: RPZP.06.06.00-IP.02-32-K24/17.

Czaplinek

Tydzień temu rozpoczęła się rozbudowa przedszkola w Czaplinku. To kolejna inwestycja powiatu drawskiego, która jest odpowiedzią na duże potrzeby środowiska rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami.
Zgodnie z założeniami trwa dalszy rozwój działalności Zespołu Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych w Bobrowie. Od poniedziałku 12 czerwca 2017 roku ruszyły zapowiadane prace remontowe w budynku przy ulicy Wałeckiej 57 w Czaplinku.
W remontowanej części powstaną dwie sale przedszkolne, w których funkcjonować będą 3 oddziały przedszkolne, w tym jeden dla dzieci autystycznych. Projekt rozbudowy przedszkola przewiduje także toaletę i szatnię dostosowaną do potrzeb małych użytkowników. Od września pomieszczenia mają zostać oddane do użytkowania.
Przypomnijmy, że w budynku warsztatów szkolnych w Czaplinku – w niezagospodarowanych częściach – powstać mają pod koniec tego roku także Warsztaty Terapii Zajęciowej na 35 osób. Istnieje tam także punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Zmodernizowana zostanie także pracowania kulinarna, na której młodzież uczy się zawodu. Jak podkreśla Starosta Drawski Stanisław Kuczyński, nie są wykluczone także inne, potrzebne społecznie inwestycje.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto