Więcej kamer: Złocieniec rozbudował monitoring miejski

  • Napisane przez  Beata Borzeska
Więcej kamer: Złocieniec rozbudował monitoring miejski

Z końcem maja 2017 roku zakończyła się inwestycja realizowana na terenie miasta Złocieniec pod nazwą „Dostawa i montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego”, która ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz zmniejszenie przestępczości w naszym mieście.
W ramach systemu monitoringu, którego bezpośrednim celem jest podniesienie bezpieczeństwa na terenie miasta, zamontowano 5 kamer obrotowych i 14 kamer stacjonarnych. Kamery swym zasięgiem obejmują główne skrzyżowania na terenie miasta, teren Spółdzielni Mieszkaniowej „POSTĘP”, przejazd kolejowy na DK20 oraz nowopowstały teren rekreacyjny przy Stanicy Wodnej.

Więcej kamer: Złocieniec rozbudował monitoring miejski
Powrót na górę

Moje konto

Więcej