Wiśnie ozdobne na święto Drawska Pomorskiego

Fot. Marcin Łukasz, Grzegorz Skurczyński Fot. Marcin Łukasz, Grzegorz Skurczyński

12 maja na terenie między ul. Gdyńską, a ul. Mickiewicza w Drawsku Pomorskim posadzone zostały drzewa – wiśnie ozdobne. W ten sposób zainaugurowana została akcja sadzenia drzew prowadzona przez gminę Drawsko Pomorskie w ramach obchodów 720-lecia Drawska Pomorskiego. Organizatorem spotkania był Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak. Na zaproszenie władz w sadzeniu udział wzięli przedstawiciele szkół, ośrodków terapeutycznych, instytucji, a także kombatanci.
Fundatorem sadzonek była Galeria Hosso, która w najbliższym czasie rozpocznie realizację inwestycji przy ul. Złocienieckiej.


Nasadzenia to wstęp do zagospodarowania terenu pomiędzy lodowiskiem, a blokiem przy ul. Mickiewicza. Teren ten w przyszłości ozdobiony będzie dodatkowymi nasadzeniem.
W wyniku sadzenia zamknięty został dotychczasowy przejazd, którym kierowcy poruszali się od ul. Mickiewicza do ul. Gdyńskiej. W planie zagospodarowania przestrzennego w tym miejscu nie ma drogi, a została wyjeżdżona przez poruszające się pojazdy. W celu ochrony nowych drzew ustawiono dodatkowe zabezpieczenie w postaci słupków.


Jak zaznaczył na spotkaniu Burmistrz Ptak – teren ulicy Mickiewicza zostanie zmodernizowany. Po wykonaniu projektów budowalnych i uzyskaniu stosowanych pozwoleń ulice między blokami zostaną wyremontowane, utworzone zostaną nowe miejsca parkingowe oraz nasadzona zostanie zieleń. Nasadzenia wpisują się w planowany projekt modernizacji tej okolicy.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej