Radni uchwalili budżet Drawska na rok 2014. Wkrótce rozbudowa hotelu Abrava

  • Napisane przez  Paweł Górzyński
Radni po uchwaleniu budżetu Drawska Pomorskiego. Fot. Paweł Górzyński Radni po uchwaleniu budżetu Drawska Pomorskiego. Fot. Paweł Górzyński

W dniu wczorajszym (18.12.2013r.) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, podczas której najważniejszym punktem było przyjęcie budżetu gminy Drawsko Pomorskie na przyszły rok. 

Jednak zanim radni przystąpili do omawiania budżetu odbyła się miła uroczystość. Burmistrz Zbigniew Ptak otrzymał Odznakę Honorową Związku Inwalidów Wojennych RP, którą wręczył mu Józef Dejer Prezes Koła ZIWRP w Drawsku Pomorskim. Kolejnym miłym akcentem było wręczenie Burmistrzowi pamiątkowego grawertonu, w podziękowaniu za pomoc w zorganizowaniu wyjazdu młodych, drawskich sportowców na Mistrzostwa Europy w Karate Kyokushin. Karol Korczyński Prezes Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego „OYAMA” przedstawił zawodników, którzy na tych mistrzostwach osiągnęli wielki sukces (m.in. brązowy i srebrny medal) oraz podziękował w ich imieniu Burmistrzowi Drawska Pomorskiego.

Następnie przyszła kolej na najważniejszy punkt sesji. Przygotowany przez Burmistrza oraz Skarbnika Gminy projekt budżetu badany był wcześniej przez Regionalną Izbę Obrachunkową i otrzymał pozytywną opinię. Po odczytaniu treści opinii RIO i wystąpieniu Burmistrza Zbigniewa Ptaka, Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Faliński  poddał uchwałę w sprawie przyjęcia budżetu pod głosowanie. Wszyscy radni opowiedzieli się za przedłożonym budżetem i przyjęli go jednogłośnie. 

Budżet na przyszły rok po stronie dochodów kształtuje się w wysokości 55.646.000 zł, a po stronie wydatków w kwocie 57.446.000 zł. Jest to największy budżet jakim dysponowało dotychczas Drawsko Pomorskie i pozwoli on na realizację wielu bardzo potrzebnych zadań inwestycyjnych.

Kolejnym ważnym tematem poruszanym podczas sesji było zagospodarowanie wolnych terenów inwestycyjnych w centrum miasta oraz plany zmiany sposobu zagospodarowania  Placu Konstytucji. Pan Przemysław Sakowski z firmy "ORDO PROJEKT" s.c. przedstawił radnym prezentację multimedialną i omówił wstępną koncepcję zagospodarowania Placu Konstytucji oraz wizualizację budowy dwóch komunalnych budynków mieszkalnych: przy ul. 11-go Pułku Piechoty (16 mieszkań) oraz przy ul. Seminaryjnej (20 mieszkań).

Kolejną prezentację multimedialną zaprezentowali przedstawiciele firmy ABRAVA INVEST Spółka z o.o., która jest właścicielem Hotelu ABRAVA i sklepu Polo Market. Prezentacja dotyczyła planów rozbudowy obiektu w naszym mieście. W ramach inwestycji (która rozpocznie się wiosną 2014r.) obecny budynek zostanie powiększony przez dobudowanie piętra, powstanie nowe skrzydło wzdłuż rzeki Drawy i podziemny parking. W przebudowanym obiekcie powstanie duża sala konferencyjna, restauracja, lokale handlowo-usługowe oraz 60 pokoi hotelowych. 

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto