Nowe umowy w ramach programu Odnowy i rozwoju wsi i tzw. „małych projektów”

 • Napisane przez  Inf. um-zachodniopomorskie
 • Galeria
Dyrektor Ośrodka Kultury w Złocieńcu podpisuje umowę. Fot. LGD Dyrektor Ośrodka Kultury w Złocieńcu podpisuje umowę. Fot. LGD

18 kolejnych zadań otrzyma środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. To inicjatywy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”. Uroczyste podpisanie umów odbyło się dziś, w piątek, 13 grudnia br., w Złocieńcu i Wałczu. W Złocieńcu Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego reprezentowali: wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski oraz członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego Anna Mieczkowska. W spotkaniu w Wałczu uczestniczyła zaś Anna Mieczkowska. W ramach inicjatywy „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju”, w Złocieńcu podpisanych zostało 7 umów, a w Wałczu podpisy zostały złożone na 11 dokumentach. 

Spośród wszystkich 18 inicjatyw, 4 obejmują działania w zakresie „Odnowa i Rozwój Wsi”. Pozostałych 14 związanych jest z realizacją tzw. „Małych Projektów”. Umowy dotyczą działań w sferze kulturalnej, rekreacyjno-turystycznej, edukacyjnej i sportowej. 

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowicach 
 • Przygotowanie i uporządkowanie terenu pod boisko sportowe w Ostrowicach, jako  miejsce istotne dla realizacji LSR. 
 • Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) 59 144,70 
 • Wnioskowana kwota  pomocy (w zł)  47 315,76 
 • Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców Ostrowic poprzez przygotowanie i uporządkowanie terenu pod boisko sportowe. Udostępnienie go mieszkańcom obszaru i turystom znacznie wpłynie na integrację społeczną podczas wspólnych spotkań i zawodów sportowych organizowanych na boisku sportowym w Ostrowicach. Operacja przyczyni się także do rozwijania aktywności społecznych poprzez zwiększenie możliwości korzystania z boiska sportowego. Operacja wpłynie również na zachowanie i ulepszenie środowiska naturalnego i kulturowego. 
 • Gmina Czaplinek 
 • Budowa placu zabaw w Broczynie. 
 • Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) 49 824,26 
 • Wnioskowana kwota  pomocy (w zł)  32 525,00 
 • Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej umożliwiającej aktywne formy spędzania czasu wolnego przez dzieci zamieszkujące wieś Broczyno. 
 • Gmina Ostrowice 
 • Przebudowa, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości  Chlebowo, gm. Ostrowice. 
 • Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) 230 257,64 
 • Wnioskowana kwota  pomocy (w zł)  149 761,00 
 • Celem operacji jest zachowanie i ulepszenie środowiska naturalnego i kulturowego oraz udostępnienie go mieszkańcom obszaru i turystom poprzez przebudowę, remont i modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo, gm. Ostrowice. 
 • Krystyna Kowanek 
 • Potrawy znad Drawy 
 • Udostępnienie sprzętu do obserwacji nieba w obiekcie Potrawy znad Drawy. 
 • Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) 24 893,26 
 • Wnioskowana kwota  pomocy (w zł)  19 914,60 
 • Celem operacji poprawa jakości życia mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Drawy oraz wzrost jego atrakcyjności turystycznej przez zakup sprzętu do obserwacji nieba i udostępnienie go mieszkańcom i turystom. 
 • Hurtownia ATU, Ośrodek Wypoczynkowy Camping WAJK Grzegorz Wrzesiński 
 • Rozwój turystyki rekreacyjno-rowerowej wśród lokalnej społeczności i turystów poprzez zakup rowerów oraz zadaszenia na rowery
 • Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) 34 497,81 
 • Wnioskowana kwota  pomocy (w zł)  22 437,60 
 • Celem operacji popularyzacja aktywnego trybu życia oraz promowanie obszaru Pojezierza Drawskiego jako miejsca atrakcyjnego dla turystyki rowerowej wśród społeczności lokalnej i turystów, poprzez zakup w 2014 roku wyposażenia w postaci rowerów turystycznych oraz zadaszonego stojaka na rowery dla obiektu noclegowego w Piasecznie. 
 • Złocieniecki Ośrodek Kultury 
 • Wartko tkać - kultywowanie złocienieckiej tradycji. 
 • Całkowity koszt operacji (w zł z VAT) 58 444,80 
 • Wnioskowana kwota  pomocy (w zł)  35 066,40 
 • Celem operacji jest rozwijanie aktywności społeczności lokalnej miasta i gminy Złocieniec poprzez organizację imprezy kulturalnej promującej lokalne walory związane z tradycjami tkackimi, przeprowadzenie spotkań kultywujących tradycyjny zawód tkacza i zachowanie dziedzictwa kulturowego związanego z historią włókiennictwa poprzez organizację konkursu tkaczy, wydanie audioprzewodnika mp 3 o historii złocienieckiego włókiennictwa, wystawę fotograficzną, album i reportaż społeczny o historii tkactwa.  

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto