Zakład karny w Wierzchowie o zatrudnianiu skazanych

  • Napisane przez  mjr Violetta Patrzyńska
mjr Violetta Patrzyńska mjr Violetta Patrzyńska

"Zatrudnienie skazanych jest jednym z podstawowych aspektów działalności jednostek penitencjarnych. Zaraz po zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony społeczeństwa , co jest podstawowym zadaniem Służby Więziennej. Polityka ministerialna skierowana jest na wzrost odsetka więźniów pracujących, budowę hal produkcyjnych i tworzenie nowych miejsc pracy. Wreszcie nieaktualnym staje się stereotyp postrzegania zakładu karnego jako swoistego "sanatorium" - Tymi słowami rozpoczął Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Koszalinieppłk Piotr Warenik odprawę służbową, która miała miejsce w Zakładzie Karnym w Wierzchowie.

W odprawie uczestniczyli dyrektorzy jednostek okręgu koszalińskiego, kierownicy penitencjarni oraz funkcjonariusze zajmujący się zatrudnieniem osadzonym. Miała ona na celu wypracowanie wspólnych oddziaływań wychowawczych motywujących skazanych do podejmowania pracy, analizę struktury zatrudnienia w okręgu jak i poszczególnych jednostkach, omówienie dotychczasowych doświadczeń na tym polu oraz problematyki związanej z nowelizacją KKW w zakresie wynagrodzenia skazanych. Wyznaczono też aktualne kierunki działań penitencjarnych.

Zakład karny w Wierzchowie o zatrudnianiu skazanych

W Zakładzie Karnym w Wierzchowie, podobnie jak i w innych jednostkach penitencjarnych w kraju, wdrażany jest ministerialny program "Praca dla więźniów" . Program składa się z trzech filarów:

  • Budowa 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
  • Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
  • Ulgi dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

W pierwszym filarze zakładane jest zbudowanie w latach 2016-2023 40 hal przemysłowych zlokalizowanych przy zakładach karnych i aresztach śledczych, w których pracować będą więźniowie. Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Trzeci filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.

Zakład karny w Wierzchowie o zatrudnianiu skazanych

Nie trzeba być specjalistą w tej branży, by dostrzegać korzyści płynące z realizacji programu. Dla przeciętnego zjadacza chleba jasne jest, że osoba pozbawiona wolności, niezależnie na jak długi czas trafia do wiezienna, powinna podjąć pracę. W wielu przypadkach jest to praca odpłatna, co pozwala na samodzielne zaspakajanie swoich potrzeb konsumpcyjnych, spłacanie zobowiązań finansowych (np. alimentacyjnych), odciążanie rodzin od wspomagania materialnego osadzonych. Wykonywanie konkretnych czynności uczy systematyczności i wywiązywania się z przydzielonych obowiązków, kształtuje poczucie odpowiedzialności za wykonaną pracę i jest treningiem do samodzielnego życia na wolności oraz przygotowaniem do powrotu do społeczeństwa. Podejmowanie  pracy  znosi poczucie bezcelowości pobytu w zakładzie karnym oraz pozwala zachować sprawność zawodową, siły fizyczne i umysłowe. Program stwarza również szereg możliwości dla pracodawców (więcej na ten temat przeczytać można na sw.gov.pl).

Zakład karny w Wierzchowie o zatrudnianiu skazanych

Podsumowując odprawę Dyrektor Okręgowy wyraził nadzieję, że w wyniku wspólnych wysiłków funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracodawców oraz wsparcia szerszego gremium społecznego  wypracujemy sytuację , kiedy to odbywanie kary pozbawienia wolności będzie jednoznczne z aktywnością zawodową, a żaden osadzony nie będzie miał wątpliwości, że w więzieniu się pracuje.

Zakład karny w Wierzchowie o zatrudnianiu skazanych
 
Intermarche Drawsko
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto