Czaplinek przebuduje drogi do m. Niwka. Roboty się zaczynają

  • Napisane przez  UM Czaplinek
Czaplinek przebuduje drogi do m. Niwka. Roboty się zaczynają

27 marca podpisana została umowa na realizację inwestycji drogowej dotyczącej przebudowy drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do m. Niwka o długości 1 386 mb. 

Ze strony Gminy Czaplinek umowę podpisał Zastępca Burmistrza Zbigniew Dudor, natomiast wykonawcę POL-DRÓG Drawsko Pomorskie S.A. reprezentował Prezes Zarządu Daniel Paluch. W tym samym dniu przekazany został dla wykonawcy plac budowy, co oznacza, że roboty drogowe zostaną rozpoczęte jeszcze w tym tygodniu. Planowany termin zakończenia zadania został ustalony do 27.07.2017 r. 

Zakładana przebudowa drogi o nawierzchni bitumicznej polega na uregulowaniu szerokości nawierzchni do 5 mb wraz z poboczami i zjazdami do posesji, które będą wykonane z kostki betonowej. Wartość zadania określona zakończonym postępowaniem przetargowym razem z kosztami nadzoru inwestorskiego zamyka się kwotą 912 178,85 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniesie 580 419,40 zł (63,63%), a pozostała kwota 331 759,45 zł zostanie sfinansowana w równych częściach przez Powiat Drawski i Gminę Czaplinek (po 165 879,72 zł).

Zadanie jest elementem operacji pn. „Przebudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 20 do miejscowości Niwka” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00095-65151-UM1600123/16 z dnia 31.05.2016 r.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej