Ostrowice jak Detroit. Nietrafne porównanie w głównym wydaniu Wiadomości TVP

  • Napisał 
  • Galeria
Logo Wiadomości TVP Logo Wiadomości TVP

Ostrowice, Detroit oraz kilka innych miejscowości z Polski było tematem głównego wydania wiadomości 5 grudnia. Omawiany był stan finansowy Ostrowic jako najbardziej zadłużonej gminy w Polsce. O tej trudnej sytuacji informowaliśmy w wielu artykułach w naszym portalu od 2008 roku.

Dziś uwagę na najmniejszą gminę w powiecie drawskim zwróciła redakcja Wiadomości. Za przyczynę dziennikarze wskazują przeinwestowanie i zbyt wielkie zobowiązania z tego wynikające (zaciągnięte kredyty). Poniżej możemy zobaczyć artykuły szczegółowo informujące o problemach gminy. Gminę porównują do Detroit w USA, które w tym roku ogłosiło bankructwo. Nie prawdą jest jednak, że główną przyczyną były źle prowadzone inwestycje w amerykańskim mieście. Przyczyną upadku miasta była deindustrializacja, czyli odprzemysłowienie.

(Za Wikipedia) Generalnie był to splot deindustrializacji, złej polityki zagospodarowania przestrzennego, wybuchu zamieszek, niewłaściwej polityki podatkowej. Zdaniem ekonomisty Richarda D. Wolff’a kłopoty amerykańskiego przemysłu samochodowego stały się główną przyczyną schyłku Detroit. W latach siedemdziesiątych ubiegłego wieku firmy po pierwsze nietrafnie przewidziały przyszłe potrzeby konsumentów, po drugie walczyły z przywilejami pracowniczymi wynegocjowanymi przez związki zawodowe. W związku z tym drugim zdecydowano się na przeniesienie produkcji poza Detroit, w miejsca gdzie oczekiwania płacowe były niższe. Wolff dalej zauważa że płaca robotników mierzona w realnej sile nabywczej pieniądza nie rosła od lat siedemdziesiątych, przy jednoczesnym wzroście produkcji z czego jasno wynika że uzyskane nadwyżki finansowe były lokowane w innym miejscu niż wynagrodzenia. W 2007 roku związki zgodziły się na obniżkę pensji. Podczas kryzysu który wybuchł w 2008 roku amerykański rząd zdecydował o dofinansowaniu Chryslera oraz General Motors w wysokości 17,4 miliardów USD, natomiast samo miasto nie otrzymało pomocy w porównywalnym zakresie. Wolff twierdzi że kapitalizm jest odpowiedzialny zarówno za wielki sukces Detroit w latach 1950-60, jak i za jego porażkę w okresie następnych czterdziestu lat. Napisał także: "Wielka Trójka przemysłu samochodowego okazała się lojalna tylko wobec akcjonariuszy a nie wobec obywateli Detroit".

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto