Ta strona używa plików cookie w celu usprawnienia i ułatwienia dostępu do serwisu oraz prowadzenia danych statystycznych. Dalsze korzystanie z tej witryny oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?   
ROZUMIEM

Kursy zawodowe w ramach projektu „Akcja Aktywizacja YEI”

  • Napisane przez  Beata Czerniawska, Emilia Jakubowska

Drawsko Pomorskie: Od września 2016 roku w Punkcie Pośrednictwa Pracy OHP w Drawsku Pomorskim trwa projekt Akcja Aktywizacja YEI realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w którym uczestniczy sześć kobiet i czterech mężczyzn w wieku od 18 do 24 lat. Do projektu przystąpiły niepracujące, nieszkolące się i nie posiadające kwalifikacji zawodowych. Obecnie wszyscy beneficjenci projektu otrzymali wsparcie w postaci indywidualnego i grupowego doradztwa zawodowego, grupowych warsztatów z psychologiem i zajęć z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży oraz indywidualnego pośrednictwa pracy.

Pięć najbardziej potrzebujących osób otrzymało wsparcie w postaci indywidualnych konsultacji z psychologiem. Trzy osoby ukończyły kurs przedsiębiorczości a cztery - kurs prawa jazdy kategorii B. Wkrótce beneficjenci rozpoczną kursy zawodowe zakończone trzymiesięcznym stażem u pracodawcy.

Wszystkich uczestników projektu czekają jeszcze warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty i przeprowadzeniem metamorfozy wyglądu. 


Złocieniec: Zachodniopomorska Wojewódzka Komenda OHP w Szczecinie realizuje obecnie dwa projekty w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych p.n.: „Obudź swój potencjał-YEI” i „Akcja Aktywizacja-YEI”. Środki z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych, programowane razem ze środkami z Europejskiego Funduszu Społecznego w okresie 2014-2020, zostaną przeznaczone na działania ukierunkowane na ludzi młodych poniżej 25. roku życia (lub, jeżeli państwo członkowskie tak postanowi, do 29. roku życia), przede wszystkim niekształcących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET), w regionach, w których stopa bezrobocia wśród młodych ludzi przekroczyła w 2012r. 25%. Dzięki środkom przeznaczonym na finansowanie bezpośredniego tworzenia miejsc pracy, przyuczania do zawodu, praktyk zawodowych lub dalszego kształcenia, Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych bezpośrednio wspiera realizację krajowych gwarancji dla młodzieży.

Projekt „Akcja Aktywizacja” skierowany jest do trzech grup wiekowych. W Młodzieżowym Centrum Kariery w Złocieńcu w projekcie uczestniczy młodzież należąca do grupy II, która:

  • jest w wieku 18-24 lata,
  • nie pracuje/ jest bierna zawodowo, nie kształci się i nie szkoli się,
  • nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiada niskie kwalifikacje zawodowe lub posiada kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
  • jest mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego.
  • Grupa projektowa w MCK Złocieniec liczy 10 osób (5 kobiet i 5 mężczyzn).

Udział w projekcie jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy projektu otrzymują: ciepły posiłek podczas zajęć grupowych, zwrot kosztów dojazdu na/z zajęć projektowych, refundację kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, ubezpieczenie od NNW oraz ubezpieczenie zdrowotne (dla biernej zawodowo młodzieży).

Pierwszym wsparciem projektowym, które otrzymała młodzież, były indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym (4 godz./osobę). Zajęcia, które odbyły się w październiku 2016, miały na celu identyfikację potrzeb zawodowo-edukacyjnych uczestników, poprzez badanie predyspozycji zawodowych oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania, zawierającego proponowaną ścieżkę wsparcia w ramach projektu.

Następnie w dniach 03-17.11.2016 odbyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym (dla 10 osób, 40 godz.). Zagadnienia poruszane podczas spotkań to m.in.: rynek pracy, metody aktywnego poszukiwania pracy, przygotowywanie dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja, poznanie instytucji, instrumentów i usług rynku pracy oraz aktualnej sytuacji kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy, a także kwestii godzenia życia rodzinnego i zawodowego. Praca w grupie sprzyja integracji uczestników, zwiększa ich samoocenę oraz motywację do dalszych działań. 

Kolejnym wsparciem były grupowe zajęcia z psychologiem w dniach 05-06.12.2016 (dla 10 osób, w wymiarze 10 godz.). Tematyka zajęć dotyczyła integracji, komunikacji, negocjacji i rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz informacje jak samemu radzić sobie w sytuacjach kryzysowych i gdzie skutecznie zwrócić się o pomoc.

Akcja Aktywizacja-YEI

Uzupełnieniem zajęć grupowych z psychologiem były indywidualne konsultacje psychologiczne, które odbywały  się w okresie 09.01.2017  - 06.02.2017 (dla 5 uczestników projektu, w wymiarze 5 godz./osobę). Wsparcie to ma przede wszystkim na celu pomoc w rozwiązywaniu zdiagnozowanych, osobistych problemów uczestników.

Kontynuacją zajęć z psychologiem były zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży, przeprowadzone w dniach 12-13.01.2017 (dla 10 osób, w wymiarze 10 godz.). Celem zajęć było uświadomienie młodym ludziom jak poważną chorobą jest depresja, jakie niesie skutki, co jest jej przyczyną, jak się ją diagnozuje oraz przede wszystkim jak można jej zapobiegać oraz gdzie zwrócić się po pomoc.

W dniach 17-20.01.2017 odbył się kurs przedsiębiorczości. W kursie wzięło udział 3 uczestników projektu. Zajęcia miały na celu zaszczepienie wśród młodych osób postaw przedsiębiorczych oraz dostarczenie uczestnikom projektu niezbędnej wiedzy potrzebnej do założenia i poprowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Kurs ECDL BASE, to kolejne wsparcie projektowe dla 6 uczestników projektu, który został zrealizowany w dniach 23.01-03.02.2017. Celem kursu było dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera klasy PC i jego systemu operacyjnego. Kurs zakończył się uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie kompetencji określonych na poziomie podstawowym i wyższym, zgodnym ze standardem European Computer Driving Licence.

Młodzież ma również za sobą pierwsze indywidualne spotkania z pośrednikiem pracy (07-09.02.2017), podczas których zostali poinformowani o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnych rynkach pracy oraz o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Obecnie uczestnicy oczekują na kolejne wsparcia projektowe tj. kursy zawodowe, warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych oraz staże zawodowe. Wsparcia te zostaną zrealizowane do sierpnia 2017.

Młodzież uczestnicząca w projekcie, w swoich wypowiedziach podkreśla, że otrzymanie pełnej oferty wsparć, obejmującej różne formy pomocy, jest gwarancją poprawy ich sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. 

Akcja Aktywizacja-YEI
Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej