Burmistrz Ptak o oświacie z nauczycielami

Burmistrz Drawska Pomorskiego Zbigniew Ptak rozpoczął cykl spotkań informacyjnych z nauczycielami szkół z terenu gminy Drawsko Pomorskie. 

Spotkania odbyły się już w drawskiej szkole podstawowej i gimnazjum. Podczas posiedzeń rady pedagogicznej burmistrz przekazał pracownikom szkół założenia reformy systemu oświaty na terenie naszej gminy.  Zgodnie z propozycją na terenie gminy będą funkcjonowały cztery szkoły podstawowe – dwie w mieście oraz dwie na terenie wiejskim (Nętno, Mielenko, obecne gimnazjum z wygaszanymi klasami gimnazjalnymi oraz obecna szkoła podstawowa).

Na terenie miasta będą funkcjonowały trzy przedszkola – w budynkach przy ul. Obrońców Westerplatte, ul. Chrobrego i w obecnej szkole podstawowej. We wszystkich pozostałych szkołach będą funkcjonowały oddziały przedszkolne. Propozycja burmistrza w zakresie nowej organizacji sieci szkół zostanie przedłożona do rozpatrzenia radnym rady miejskiej, którzy podejmą ostateczną decyzję w tym zakresie. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego zaplanował również cykl spotkań informacyjnych z rodzicami uczniów. Spotkania odbędą się podczas zebrań podsumowujących trwający semestr szkolny.  

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto