Gminy złożą wspólny wniosek na rozwój edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

 • Napisane przez  DSI za UM Złocieniec
Fot. UM Złocieniec Fot. UM Złocieniec

9 stycznia w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu doszło do podpisania wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych na obszarze powiatu drawskiego".

Wniosek został podpisany w ramach działania 8.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.  "Upowszechnienie edukacji przedszkolnej oraz wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach kontraktów samorządowych".

Liderem projektu jest gmina Złocieniec, a w roli partnerów występują gminy: Drawsko Pomorskie, Czaplinek, Kalisz Pomorski oraz Wierzchowo. Realizacja projektu – w formie zajęć dodatkowych – przyczyni się do doskonalenia zdolności uczniów w zakresie znajomości języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. 

Projektem objętych zostanie 3887 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu drawskiego.

Wartość projektu w podziale na poszczególne gminy przedstawia się następująco:

1.    Gmina Drawsko Pomorskie:

 • Suma wydatków kwalifikowalnych: 504.240,50 zł,
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 447.020,00 zł,
 • Wkład własny: 57.220,50 zł (pieniężny i niepieniężny)

2.    Gmina Złocieniec:

 • Suma wydatków kwalifikowalnych: 357.545,97 zł,
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 315.257,59 zł,
 • Wkład własny: 42.288,38 zł (pieniężny i niepieniężny)

3.    Gmina Wierzchowo:

 • Suma wydatków kwalifikowalnych: 342.660,60 zł,
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 265.620,60 zł,
 • Wkład własny: 77.040,00 zł (niepieniężny)

4.    Gmina Kalisz Pomorskie:

 • Suma wydatków kwalifikowalnych: 326.275,93 zł,
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 288.384,81 zł,
 • Wkład własny: 42.288,38 zł (pieniężny i niepieniężny)

5.    Gmina Czaplinek: 

 • Suma wydatków kwalifikowalnych: 669.277,00 zł,
 • Wnioskowana kwota dofinansowania: 553.717,00 zł,
 • Wkład własny: 11.5560,00 zł (niepieniężny)

Powrót na górę

Moje konto

Więcej