Drawski ratusz informuje o planach inwestycyjnych. Jest ambitnie

  • Napisane przez  Mateusz Owedyk
Fot. Adam Cygan Fot. Adam Cygan

Na naradzie kierowniczej, która odbyła się 5 stycznia w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim uszczegółowiony został harmonogram realizacji zadań inwestycyjnych w gminie Drawsko Pomorskie w 2017 roku – poinformował na swojej stronie urząd miejski.

Drogi

Główne zadania do zrealizowania w 2017 r. to budowa nawierzchni ulic Zakopiańskiej i Górskiej,  budowa nawierzchni ul. Królewieckiej i drogi dojazdowej na odcinku od ul. Królewieckiej do ul. Kościuszki oraz budowa drogi osiedlowej w Suliszewie. Ponadto urząd miejski w br. wykona projekt budowlany przebudowy i remontu nawierzchni ul. Mickiewicza.

Burmistrz Drawska Pomorskiego planuje także wsparcie finansowe inwestycji na drogach powiatowych na terenie naszej gminy. Szczególnie ratusz jest zainteresowany przebudową drogi Drawsko Pom. – Gudowo wraz z budową ścieżki rowerowej na tym odcinku. Inwestycja byłaby realizowana we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Drawsku Pomorskim.

Mieszkania

Na naradzie uzgodniony został harmonogram remontów komunalnych budynków mieszkalnych. Podjęta została także decyzja o rozpoczęciu prac projektowych dotyczących budowy kolejnego dużego budynku mieszkalnego.

Oświata

W związku z wprowadzaną w naszym kraju reformą oświaty najważniejszym zadaniem będzie dostosowanie szkół do potrzeb wynikających ze zmieniającego się systemu. W ramach  zadań inwestycyjnych między innymi przebudowane zostanie zaplecze sanitarne w gimnazjum dla najmłodszych uczniów.

Turystyka

Najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w dziedzinie turystyki jest zaplanowany remont kapitalny pomostu rekreacyjnego na plaży miejskiej nad jeziorem Okra. Kolejną realizowaną inwestycją będzie zagospodarowanie miejsc wodowania kajaków nad rzeką Drawą (przy ul. Łąkowej i Staszica).

Ochrona środowiska

W zakresie ochrony środowiska realizowana będzie budowa instalacji kanalizacji sanitarnej w Nętnie. Ważnym elementem będzie także budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zagoździe oraz w Konotopie.

Kultura i muzeum regionalne

W br. rozpoczęte zostanie bardzo duże i ważne zadanie inwestycyjne, jakim jest przebudowa zabytkowego domu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego.

Duże zadania inwestycyjne w zakresie kultury będą realizowane również na terenach wiejskich naszej gminy. Planuje się remont świetlicy wiejskiej w Zarańsku, zakup budynku z przeznaczeniem na utworzenie świetlicy w Zagoździe oraz zakup modułowych świetlic dla sołectw Gudowo i Dalewo.

Park Chopina

Urząd miejski przygotowuje się do przebudowy placu przed amfiteatrem w Parku Chopina. Obecnie przygotowywana jest dokumentacja projektowa w tym zakresie, a po uzyskaniu wymaganych zezwoleń, w tym od konserwatora zabytków, ratusz przystąpi do realizacji tego zadania.

Kolumbarium

Na terenie cmentarza komunalnego w Drawsku Pomorskim zaplanowano budowę Kolumbarium. Przewiduje się, że w 2017 roku powstanie 40 miejsc na urny. 

 

Powrót na górę

Moje konto

Więcej