Zakręt na Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim się zmieni

  • Napisał 
Fot. Materiał video Facebook Fot. Materiał video Facebook

Nie tak dawno (27 grudnia 2016 roku) pisaliśmy o zdarzeniu na Szczecińskiej w Kaliszu Pomorskim. Zostało ono zarejestrowane przez kamery salonu Moda i Kawa, a firma opublikowała nagranie w sieci. Oprócz tego nagrania udostępnione zostały materiały z innych zdarzeń w tym miejscu.

Po opublikowaniu informacji na DSI zapytaliśmy zarządcę drogi, czyli Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Szczecinie czy jako zarządca planują jakiekolwiek kroki aby poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu. Wskazaliśmy również na to, że miejsce stwarza zagrożenie także dla budynku. 

Na nasze pytanie odpowiedział Mateusz Grzeszczuk, Starszy Specjalista ds. Komunikacji Społecznej.

Będą zmiany w tym miejscu

Jak informuje DSI Mateusz Grzeszczak

…staramy się wpływać działaniami inżynieryjnymi na zachowania kierowców i tworzyć infrastrukturę drogową wybaczającą błędy. Dlatego na polu wyłączonym tego skrzyżowania (obszar „zakreskowany”) zostanie wykonana wyspa wyniesiona z recyklatu, która powinna skłonić kierowców do ograniczenia prędkości. Po prawej stronie (patrząc od strony Szczecina) na wysokości zakładu krawieckiego zostanie wykonana bariera energochłonna oddzielająca chodnik od jezdni. Powyższe prace zostaną zrealizowane w najbliższym możliwie czasie uwzględniając warunki atmosferyczne. W przyszłości planujemy gruntowną przebudowę tego skrzyżowania.

Pracownik wskazuje również, że

...w terenie zabudowanym (a tak jest oznakowany teren miasta Kalisz Pomorski) obowiązuje prędkość dopuszczalna 50 km/h w dzień. Jednocześnie kierowca powinien dostosować prędkość do warunków panujących na drodze, czyli pogody, ruchu i szerokości, czy geometrii drogi. Łuk drogi na skrzyżowaniu DK  10 i DW 175 jest czytelny, całe skrzyżowanie jest również prawidłowe oznakowane. W przypadku obu zamieszczonych na stronie internetowej filmów widać wyraźnie, iż jezdnia była mokra. Na mokrej jezdni samochód posiada mniejszą przyczepność i wejście w zakręt ze zbyt dużą szybkością może skutkować utratą panowania nad pojazdem.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej