Zakładany budżet Kalisza Pomorskiego na 2017 rok to ponad 42,5 mln zł

  • Napisane przez  DSI za UM w Kaliszu Pomorskim
Sesja Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Fot. UM Kalisz Pomorski, Archiwum DSI Sesja Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim. Fot. UM Kalisz Pomorski, Archiwum DSI

Kaliscy radni jednomyślnie uchwalili budżet gminy Kalisz na rok 2017. W roku 2017 dochody mają wynieść 42,63 mln zł, a wydatki – 44,33 mln zł (w tym wydatki majątkowe – 5,05 mln zł). 

Jak z tego wynika, planowany deficyt wyniesie 1,70 mln zł. Pokryją go w całości tzw. wolne środki, czyli pieniądze pozostałe  w roku 2016 na rachunku bankowym Gminy.

Największe nakłady przeznaczono tradycyjnie na oświatę i wychowanie – 11,33 mln zł (w tym: szkoły podstawowe 4,53 mln zł, przedszkola 1,72 mln zł, gimnazjum 2,27 mln zł, dowożenie uczniów 542 tys. zł, stołówki 872 tys. zł). W dziale “Rodzina” przewidziano 7,70 mln zł (w tym: świadczenia wychowawcze 4,57 mln zł, świadczenia społeczne 2,74 mln zł), a w dziale “Pomoc społeczna” – 3,28 mln zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłonie 4 mln zł (w tym inwestycje 2 mln zł), transport i łączność 3,55 mln zł (w tym: drogi gminne 2,4 mln zł, drogi wojewódzkie 1 mln zł dofinansowania przebudowy DW nr 175 na odcinku Poźrzadło Wielkie – Kalisz Pomorski, przebudowa ul. Leśnej i ul. Świerkowej 1,2 mln zł). Na gospodarkę mieszkaniową skierowano 1,11 mln zł (w tym 0,95 mln zł dotacji dla samorządowego zakładu budżetowego PGKiM), na grupę interwencyjną i roboty publiczne 1,02 mln zł, na Straż Miejską 595 tys. zł, a na Ochotnicze Straże Pożarne 531 tys. zł.

Na kulturę przeznaczono 2,89 mln zł (w tym: domy kultury i świetlice 1,89 mln zł, biblioteka 678 tys. zł). Natomiast na kulturę fizyczną zarezerwowano 726 tys. zł.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej