Spożywanie alkoholu, zła opieka nad zwierzętami i porachunki uczniów - Raport nr 14 Straży Miejskiej w Czaplinku

  • Napisane przez  Krzysztof Czubak
Fot. Straż Miejska Fot. Straż Miejska

W minionych dwóch tygodniach  Straż Miejska w Czaplinku przeprowadziła 27 patroli pieszych ujawniając m.in. 33 przypadki nieprawidłowego parkowania pojazdów oraz 9 nieporządków na terenie nieruchomości w Czaplinku.

Na sprawców nałożono mandaty karne lub pozostawiono wezwanie do złożenia wyjaśnienia. Wysłano 23 raportów do właścicieli pojazdów w celu wskazania kierujących pojazdem w związku z nieprawidłowym parkowaniem.

Straż Miejska przeprowadziła 8 interwencji:

Spożywanie alkoholu, zła opieka nad zwierzętami i porachunki uczniów - Raport nr 14 Straży Miejskiej w Czaplinku
  • w Miłkowie, Czarnym Wielkim, Prosinku i Czaplinku, w sprawie niewłaściwej opieki nad zwierzętami. Właścicieli pouczono, 
  • w Czaplinku przy ul. Górnej w sprawie spożywania alkoholu na klatce schodowej. Sprawcę  pouczono,   
  • w Czaplinku przy gimnazjum w sprawie porachunków uczniów. Nie stwierdzono nieprawidłowości, wprowadzono dodatkowe patrole prewencyjne wraz z policją, 
  • w Czaplinku przy ul. Pomorskiej  w sprawie podejrzenia spalania materiałów zabronionych. Dokonano kontroli nieruchomości wraz z kominiarzem. Nie stwierdzono nieprawidłowości, 
  • w Czaplinku przy ul. Sikorskiego w sprawie nieszczelnego przewodu kominowego, wydano zalecenia dla zarządcy nieruchomości. 
Spożywanie alkoholu, zła opieka nad zwierzętami i porachunki uczniów - Raport nr 14 Straży Miejskiej w Czaplinku

Straż Miejska uczestniczyła:

  • w spotkaniu ze Strażą Graniczną w sprawie obcokrajowców, 
  • w debacie  zorganizowanej przez KPP w sprawie mapy zagrożeń. 

W minionych dwóch tygodniach Straż Miejska nałożyła 12 mandatów karnych za nieprawidłowe parkowanie pojazdów, nieprzestrzeganie regulaminu porządkowego gminy Czaplinek oraz zakłócania porządku publicznego. Pouczono również 27 osób.

Spożywanie alkoholu, zła opieka nad zwierzętami i porachunki uczniów - Raport nr 14 Straży Miejskiej w Czaplinku
 
Powrót na górę

Moje konto

Więcej