NSA odrzucił skargę. Organy gminy Ostrowice zawieszone

  • Napisał 
Fot. pixabay.com Fot. pixabay.com

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze wydane przez Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia zarządu komisarycznego w gminie Ostrowice. Tym samy organy gminy zostały zawieszone.

Niecałe dwie godziny temu (14:15 – 2016 października 26) rozpoczęła się sprawa nr II OSK 2347/16 WSA II SA/Wa 482/16 dotycząca Ostrowic. 

Niecałe dwie godziny później wiemy jaki jest wynik rozprawy. Skład sędziowski  G. Czerwiński, M. Masternak-Kubiak i J. Stankowski odrzucili skargę Ostrowic na rozstrzygnięcie nadzorcze.

Przypomnijmy, że 20 stycznia Premier Beata Szydło podpisała  rozstrzygnięcie nadzorcze zawieszające organy Gminy i ustanawiające w ich miejsce zarząd komisaryczny. Wójt Wacław Micewski jak do tej pory skutecznie odwoływał się od tej decyzji. Teraz wszystkie drogi zostały wyczerpane i nic nie stoi na przeszkodzie wprowadzeniu zarządu.

Aktualnie wyrok NSA oddalił skargę kasacyjną, wyrok jest prawomocny, a od dziś organy gminy są zawieszone.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej