Ruszyła przebudowa gazociągu w Czaplinku

  • Napisane przez  Marek Młynarczyk

We wrześniu (dokładnie 26) przekazany został plac budowy na rzecz modernizacji sieci gazowej w ulicy Długiej i ulicy Górnej w Czaplinku dla Wykonawcy robót, tj. Przedsiębiorstwa Inwestycyjno-Usługowego Sp. z o.o. „Gazopol Ltd” Koszalin. Inwestorem zadania jest Zakład Gazowniczy w Koszalinie.

Roboty zaczęły się 10 października

Zadanie zostanie praktycznie rozpoczęte 10.10.2016 r., a zakończenie przewidywane jest do 23.12.2016 r. 

Modernizacja gazociągu będzie polegała na ułożeniu w chodniku gazociągu w ulicy Długiej po stronie lokalizacji sklepu Biedronka wraz z przyłączami do budynków również po drugiej stronie ulicy, podobnie w ulicy Górnej. Prace prowadzone będą metodą bezwykopową, przewiertem sterowanym, lecz koniecznym będzie wykonanie w obu chodnikach 16 dołków montażowych o powierzchni 3,0x3,0 m w celu ustawienia wiertnicy i wbudowania gazociągu, które po zakończeniu prac zostaną przywrócone do stanu pierwotnego.

Gmina upominała się o remont od 2011 roku

W styczniu 2011 r. Gmina Czaplinek wystąpiła z wnioskiem do Zakładu Gazowniczego w Koszalinie o wykonanie koniecznych prac remontowych na zarządzanej sieci gazowej w związku z planowaną w 2012 r. przebudową ulicy Długiej, jednakże udzielona odpowiedź była negatywna z uwagi na brak środków. 

Środki dostępne są dla zakładu w 2016 r., stąd też taka kolejność realizowania robót, choć nie komfortowa, ale potrzebna z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia z tytułu wyeksploatowania użytkowanej sieci gazowej w tych ulicach.

 

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej