Podstawówka w Pomierzynie ma 70 lat. Fotorelacja z jubileuszu

  • Napisane przez  Sylwia Tillack
Fot. Sylwia Tillack Fot. Sylwia Tillack

Podstawowa w Pomierzynie obchodziła 7 października 70 lat swojej działalności. Uroczystość podniosła ,z udziałem m.in.: Burmistrza Kalisza Pomorskiego - Michała Hypkiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kaliszu Pomorskim - Zbigniewa Chołuja i radnych Gminy Kalisz Pomorski, przedstawicielki Kuratorium Oświaty w Szczecinie - Jolanty Będlin, członka zarządu powiatu drawskiego - Janusza Garbacza, Nadleśniczego Nadleśnictwa Drawsko - Zbigniewa Łukomskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Kalisza - Huberta Kozaka. 

W uroczystości brali udział również przedstawiciele zaprzyjaźnionych firm i przedsiębiorstw,  dyrektorzy współpracujących placówek oświatowych, przedstawiciele służb mundurowych, emeryci i pracownicy Szkoły Podstawowej w Pomierzynie oraz absolwenci, uczniowie i ich rodzice. 

To niecodzienne wydarzenie rozpoczęło się mszą świętą, odprawioną przez  ks. proboszcza Kazimierza  Serafina przy udziale zaproszonych gości oraz społeczności szkolnej. Następnie dzieci zaprosiły przybyłych gości na obejrzenie programu artystycznego, który w humorystyczny i sentymentalny sposób opowiedział historię szkoły. Wzruszeni absolwenci i goście serdecznymi oklaskami dziękowali pracownikom szkoły za zaangażowanie w tworzenie historii szkoły, a Burmistrz Kalisza Pomorskiego i Przewodniczący Rady Miejskiej wręczyli wyróżnionym okolicznościowe statuetki i dyplomy. 

Na zawsze pozostaną w pamięci dyrektorzy: Jerzy Płachta, Stanisław Labuda i Czesław Stąporek, którzy dla wielu absolwentów są wzorem postaw opartych na wartościach: szacunku, uczciwości i odpowiedzialności. 

Szkołę tworzą współpracujące instytucje, lokalni przedsiębiorcy, rodzice, którym za szczególne zaangażowanie dziękowała dyrektor Szkoły w Pomierzynie - Joanna Kulesza. Serdecznie podziękowania dyrektor skierowała do Marii Roztockiej i absolwentów dzięki, którym historię szkoły mogliśmy poznać przez pryzmat ludzi ją tworzących. 

Po uroczystości był czas na spotkanie z kolegami i nauczycielami sprzed lat, na obejrzenie  fotogalerii przedstawiającej historię szkoły i tych, którzy ją tworzyli oraz porównanie zmian, jakie zaszły w szkole przez lata, a wszystko  przy symbolicznym  torcie i filiżance herbaty.

Te kilka godzin spędzonych w murach Jubilatki wywołało ogromną falę sentymentalnych wspomnień, ale też umożliwiło poznanie dalszych losów absolwentów, wyjątkowych ludzi, którzy nie boją się wyzwań, a z sukcesem pokonują trudności. 

„W małej szkole na wsi, na fundamentach tradycji i wartości budujemy nowoczesną szkołę, dbając o indywidualny rozwój każdego ucznia. Na ręce pani dyrektor płynęły  piękne życzenia pomyślności i wytrwałości oraz prezenty, które uroczyście zostały rozpakowane przez dzieci na szkolnym apelu oraz przekazane w ręce uczniów i nauczycieli, by mogli się nimi cieszyć i z nich korzystać. Bardzo dziękujemy za wspaniałe grawertony, zegary, gry dydaktyczne, książki, niespodzianki dla dzieci oraz możliwość realizacji działań tworzenia "Ogrodu edukacyjnej przygody".Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli być z nami w tym ważnym i pięknym dla nas dniu.” – Podsumowują uroczystość dyrektor szkoły i grono pedagogiczne.

Powrót na górę

Moje konto

Więcej