Zabawy z językiem angielskim w Ostrorogu

  • Napisane przez  Beata Biegajło

Sołectwo Ostroróg zakończyło realizację projektu pn. "Zabawy z językiem angielskim” dofinansowanego ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Organizację Grantową „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” w Złocieńcu. 

Od czerwca 2016r. do końca września 2016r. Grupa Nieformalna z Ostrorogu pod opieką Pani Urszuli Dzieżak zorganizowała 90 – godzinne warsztaty – zabawa z językiem angielskim, w których udział wzięło 30 osób. Mieszkańców podzielono na trzy grupy językowe w zależności od umiejętności uczestników. 

Zajęcia miały formę gier i zabaw oraz wycieczek plenerowych. Warsztaty poprowadziła mieszkanka Ostrorogu Pani Sylwia Łangowska, która swoją pracę wykonała w formie wolontariatu.

Ponadto zorganizowano wycieczkę edukacyjną do Ośrodka Edukacji Przyrodniczo – Leśnej w Nadleśnictwie Kliniska. Zwieńczeniem działań w projekcie było przygotowanie spotkania integracyjnego pn. „ Flavours of Summer” dla lokalnej społeczności, turystów i letników odwiedzających Ostroróg. Mieszkańcy zaprezentowali do degustacji własne wyroby na bazie produktów lokalnych szerszej publiczności. W ten sposób umożliwiono mieszkańcom kultywowanie „miejscowych tradycji”. Realizacja tego projektu zapewniła młodszym i starszym mieszkańcom Ostrorogu spędzanie wolnego czasu w atrakcyjnej formie, w oparciu o wspólne działanie oraz integrację miejscowej społeczności.

Powrót na górę

Moje konto

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej