Przebudowa ul. św. Wojciecha w Kaliszu Pomorskim

  • Napisane przez  Inf. UM w Kaliszu Pomorskim
Fot. UM Kalisz Pomorski Fot. UM Kalisz Pomorski

Trudno nie zauważyć robót drogowych w centrum Kalisza Pomorskiego. Prace przy przebudowie ul. św. Wojciecha wraz z otoczeniem, wykonuje firma DOMAR z Tatowa pod Biesiekierzem. Roboty firma powinna je ukończyć w umownym terminie, czyli na początku grudnia.

Roboty postępują równolegle na kilku odcinkach i obejmują oprócz ul. św. Wojciecha także przecinającą ją ul. Sikorskiego oraz ul. Kościuszki wraz z parkingiem przy targowisku miejskim „Mój Rynek”. Na ulicach, przed położeniem nowej, asfaltowej nawierzchni, remontuje się kanalizację sanitarną i praktycznie układa od nowa kanalizację deszczową. Parking przy targowisku również zostanie do niej podłączony i odwodniony, uzyskując odpowiednie spadki na liczącej 1.262 m kw. powierzchni. Wyznaczy się na niej stanowiska dla 28 aut osobowych i 7 dostawczych.

W ramach tego zadania (prace budowlane będą kosztowały w sumie 880 tys. zł, ale ponad 63 proc. kosztów kwalifikowanych pokryją fundusze unijne ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”), nową nawierzchnię uzyska również ul. Krzywoustego (na odcinku od ul. Rybackiej w kierunku do jeziora Bobrowo Małe) i druga część ul. Sikorskiego (pomiędzy ul. Wolności a ul. Kilińskiego).

Powrót na górę

Moje konto

Więcej