Strategii dla Czaplinka, Drawska i Ostrowic ciąg dalszy

 • Napisane przez  DSI na podstawie informacji UM Czaplinek i UM Drawsko
 • Galeria
Zespół z Ostrowic analizuje zebrany materiał. Fot. Adam Cygan Zespół z Ostrowic analizuje zebrany materiał. Fot. Adam Cygan

Trwają prace nad budową strategii gmin Czaplinek, Drawsko Pomorskie i Ostrowice.  23 października w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie trzech zespołów  roboczych. Zadaniem członków zespołów było przeanalizowanie, organizowanych wcześniej konsultacji społecznych na temat wizji i celów strategicznych pod kątem zgłaszanych wniosków i wprowadzenia ewentualnych zmian.

Zespoły pracowały nad ustanowieniem wskaźników dla przyjętych czterech celów strategicznych. Zgodnie z wytycznymi eksperta, który podkreślał, że cechą dobrego wskaźnika są cztery elementy (trafność, mierzalność, wiarygodność i dostępność), czaplinecki zespół opracował nstp. wskaźniki:

Kolejne spotkanie zespołów zaplanowane jest w połowie listopada br.

 

CELE Czaplinka

1: Jezioro Drawsko przystanią dla turystyki i przedsiębiorczości.

Wskaźniki: 

przyrost przedsiębiorstw usługowych świadczących usługi, prowadzących działalność związaną z jeziorem, liczba imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych odbywających się na jeziorze i wokół jeziora, liczba zarejestrowanego sprzętu pływającego (jachty, łodzie), liczba wypożyczonego sprzętu wodnego i sportowego, liczba turystów, bazy noclegowej, długość szlaku spacerowo-rowerowego wzdłuż jeziora Drawsko, liczba sprzedanych zezwoleń wędkarskich. 

2: Wydłużenie sezonu turystycznego.

Wskaźniki: 

 • liczba turystów poza okresem wakacyjnym,
 • liczba przedsiębiorstw świadczących usługi turystyczne poza sezonem,
 • wskaźnik bezrobocia,
 • zużycie wody i śmieci.

3: Stworzenie mechanizmów wsparcia dla przedsiębiorczości.

Wskaźniki: 

 • liczba instrumentów wsparcia dla przedsiębiorców,
 • liczba przeprowadzonych szkoleń branżowych i liczba osób z nich korzystających,
 • liczba przedsiębiorców korzystających z mechanizmów wsparcia,
 • liczba sprzedanych nieruchomości pod działalność gospodarczą.

4: Tworzenie warunków dla rozwoju lotniska w Broczynie dla biznesu, turystyki i sportu.

Wskaźniki: 

 • liczba sprzedanych działek zlokalizowanych w obrębie 5 km od lotniska pod działalność gospodarczą,
 • liczba imprez odbywających się na terenie lotniska o charakterze turystyczno-sportowym.

 

CELE Drawska Pomorskiego

1:Tworzenie przyjaznych warunków rozwoju gospodarczego.

Wskaźniki: 

 • liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców [szt.];
 • powierzchnia terenów inwestycyjnych pod działalność gospodarczą [ha];
 • dochody budżetu gminy z podatków (przede wszystkim PIT) na mieszkańca [zł/os.];
 • liczba mieszkańców gminy [osoba].

2: Poprawa dostępności komunikacyjnej gminy.

Wskaźniki: 

 • czas dojazdu samochodem do najważniejszych aglomeracji (Szczecin, Koszalin, Poznań) [min.];
 • liczba komunikacyjnych połączeń kolejowych i drogowych rocznie [szt.];
 • długość zbudowanych i wyremontowanych dróg gminnych w ciągu roku [km];
 • liczba samochodów przejeżdżających przez miasto [szt.];
 • liczba miejsc parkingowych w mieście [szt.].

3: Wykreowanie lokalnych produktów w oparciu o zasoby gminy.

Wskaźniki: 

 • liczba miejsc noclegowych rok do roku [szt.];
 • liczba lokali gastronomicznych rok do roku [szt.];
 • liczba podmiotów gospodarczych w branży turystycznej [szt.];
 • liczba odbywających się imprez turystycznych, kulturalnych, itp. rocznie [szt.];
 • liczba turystów w ciągu roku [osoba].

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto