Drawsko po raz kolejny dofinansowało zabytek w Mielenku

  • Napisane przez  Daneil Puchalski
Zbigniew Kocur Zbigniew Kocur

Podczas ostatniego posiedzenia Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim, na wniosek Burmistrza Drawska Pomorskiego, radni podjęli uchwałę o wsparciu finansowym remontu zabytkowego kościoła w Mielenku Drawskim. 

Środki finansowe w wysokości 150 tys. złotych zostaną przeznaczone na remont nawy kościoła polegający na renowacji i konserwacji ścian nawy, konstrukcji drewnianej stropu i więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianie pokrycia dachowego. 

Kościół w Mielenku Drawskim był beneficjentem dotacji również w roku ubiegłym. Wówczas na remont wieży kościoła przeznaczono kwotę 132 tys. złotych. Umowa o przekazaniu dotacji zostanie podpisana w najbliższych dniach przez proboszcza Parafii pw. św. Pawła Apostoła Piotra Jesionowskiego oraz Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka.

Na terenie gminy Drawsko Pomorskie obecnie znajduje się 50 obiektów wpisanych do rejestru zabytków, z czego 14 to parki dworskie, 10 to kościoły, a 8 cmentarze przykościelne. Pozostałe obiekty to przede wszystkim dwory, budynki mieszkalne i gospodarcze. 

Niestety tylko dwa obiekty są własnością drawskiego samorządu, dlatego też zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, z inicjatywy Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka przyjęto przed kilkoma laty uchwałę umożliwiającą przyznanie dofinansowania właścicielom zabytków na realizację prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach. 

Burmistrz Drawska Pomorskiego, corocznie podpisuje umowy z właścicielami lub użytkownikami zabytków z terenu gminy Drawsko Pomorskie, o udzieleniu dotacji – od 2010 roku przekazano w sumie ponad milion złotych na realizację 20 zadań, co czyni z Drawska Pomorskiego lidera samorządowego w zakresie opieki nad zabytkami.  Zaangażowanie to zostało dostrzeżone przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które na przestrzeni lat odznaczyło  odznakami „Za opiekę nad zabytkami” Burmistrza Drawska Pomorskiego Zbigniewa Ptaka oraz pracownika drawskiego magistratu Daniela Puchalskiego.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto