Więcej dzieci niepełnosprawnych w placówkach

  • Napisane przez  DSI na podstawie inf. Star. Pow. i własnych
Starostowie odwiedzają placówkę powiatu Starostowie odwiedzają placówkę powiatu

Powiat drawski poinformował, że w jego placówkach dla osób niepełnosrawnych liczba dzieci i młodzieży kształcącej się lub korzystających z opieki wzrosła z 42 do 124. Zatrudniono dodatkowo 25 nauczycieli. 

Stworzono Powiatowy Dzienny Dom Samopomocy w Drawsku Pomorskim, który oferuje szeroki wachlarz zajęć rozwijających umiejętności i zainteresowania także dorosłych osób niepełnosprawnych. Wspierany jes rownież Zespół Placówek Edukacyjno-Terapeutycznych z siedzibą w Bobrowie. Powstał on w wyniku połączenia nowych placówek – Przedszkola Specjalnego oraz Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Drawsku Pomorskim z działającym od kilkudziesięciu lat Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bobrowie. 

We wrześniu 2015 r. swą działalność rozpoczęły dwie wcześniej wspomniane placówki w Drawsku Pomorskim. Przedszkole Specjalne oraz Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy otrzymały siedzibę przy ul. Seminaryjnej – w dawnym budynku szkoły zawodowej. Przygotowanie budynku do nowej roli  zostało sfinansowane przez Powiat Drawski kwotą 210 tys. zł. Potrzeby edukacyjne osób niepełnosprawnych są tak duże, że po pierwszym roku działalności postanowiono rozszerzyć działalność i adaptować na potrzeby placówek niewykorzystywane dotychczas 1 piętro budynku. Koszt trwających prac adaptacyjnych wraz z zakupem wyposażenia wyniesie ok. 100.000 zł.

Niebawem starostwo otworzy nowy rozdział w działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Podjęte na początku bieżącego roku działania umożliwiły utworzenie w Czaplinku Przedszkola Specjalnego oraz punktu zamiejscowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z Drawska Pomorskiego. Obie placówki będą oferować swoje usługi w części budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Wałeckiej. W chwili obecnej trwają prace adaptacyjne w tym miejscu. 1 września 2016 r. Przedszkole Specjalne w Czaplinku oraz Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna otworzą swoje podwoje dla nowych milusińskich. Koszt adaptacji wraz z zakupem sprzętu wyniesie ok. 370 tys. zł. 

Warto dodać, że w Gudowie funkcjonuje Ośrodek Rehabilitacyno-Edukacyjno-Wychowawczy. Jest on prowadzony przez Stowarzyszenie Radość z Życia. Stowarzyszenie i OREW, w tym przedszkole “Tęczowa kraina” dla dzieci niepełnosprawnych działa w budynku byłej szkoły. Obiekt został udostępniony przez gminę Drawsko Pomorksie.

Intermarche Drawsko

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto