Prace remontowo-konserwatorskie przy kościele w Mielenku Drawskim

  • Napisane przez  Daniel Puchalski
Zdjęcia: Zbigniew Kocur, Daniel Puchalski, Agnieszka Kurzawa Zdjęcia: Zbigniew Kocur, Daniel Puchalski, Agnieszka Kurzawa

W bieżącym roku trwają prace remontowo-konserwatorskie przy kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Mielenku Drawskim, gmina Drawsko Pomorskie. Ich zakres obejmuje kompleksowy remont nawy kościoła, w tym. m.in. renowację i konserwację ścian nawy, konstrukcji drewnianej stropu i więźby dachowej, stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę pokrycia dachowego. Jednocześnie prowadzone są specjalistyczne badania konserwatorskie.


Świątynia w Mielenku Drawskim została wybudowana w 1662 roku przez mistrza Daniela na zlecenie ówczesnego patrona Hansa Georga von der Goltza, o czym świadczy zachowana do dziś inskrypcja na belce oczepowej wschodniej ściany kościoła. Jest to jeden z najbardziej wartościowych i unikatowych zabytków architektury szachulcowej na Pomorzu Zachodnim. Prowadzone prace ujawniły kolejne elementy wyróżniające ten obiekt spośród innych zabytków, w tym nakładkową konstrukcję szkieletową, liczne ślady po pierwotnych strychulcach oraz odbiegającą całkowicie od pozostałych ścianę zachodnią, która być może jest pozostałością po wcześniejszej świątyni. Wszystkie te elementy jeszcze bardziej podnoszą wartość kulturową i historyczną mieleńskiego kościoła.

W ostatnich latach kościół ulegał postępującej degradacji do tego stopnia, że w 2014 r. stwierdzono, że nie podjęcie prac przy wieży skutkować będzie jej rychłym zawaleniem. Pomimo, że wielokrotnie próbowano podjąć inicjatywy związane z ratowaniem niszczejącego zabytku, to dopiero w 2014 roku, dzięki staraniom proboszcza ks. Piotra Jesionowskiego udało się sporządzić pełną dokumentację techniczną i uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia. W 2015 r. udało się przeprowadzić remont wieży kościoła, który kosztował ponad 300 tys. złotych. Obecnie prowadzone prace mają zakończyć się w listopadzie, a ich całkowity koszt wyniesie ponad 760 tys. złotych. Wykonawcą robót jest miejscowy przedsiębiorca – Firma Usługowo-Budowlana Piotr Kmieć ze Stawna. Dzięki staraniom Parafii pw. Św. Pawła Apostoła na remont udało się pozyskać już środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, powiatu drawskiego oraz samorządu województwa zachodniopomorskiego. Na rozpatrzenie czekają jeszcze wnioski złożone w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach Funduszu Kościelnego oraz w gminie Drawsko Pomorskie.

Sam remont cieszy się dużym zainteresowaniem specjalistów w zakresie konserwacji zabytków z całego kraju oraz przedstawicieli władz rządowych i samorządowych, którzy często pojawiają się na placu budowy.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto