Pobicie dzieci - ośrodek w Drawsku negatywnie oceniony

  • Napisane przez  Inf. Urząd Wojewódzki
Pobicie dzieci - ośrodek w Drawsku negatywnie oceniony

W wyniku kontroli doraźnej w Ośrodku Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim, którą przeprowadzili urzędnicy wojewody w kwietniu, po przypadku pobicia dzieci przebywających w hostelu ośrodka, stwierdzono, że w ośrodku były poważnie nieprawidłowości, a opieka nad przyjętą rodziną była sprawowana w niedostateczny sposób.

W ośrodku stwierdzono szereg nieprawidłowości i uchybień, m.in.:

  • brak rozpoznania sytuacji rodziny, którą przyjęto do hostelu oraz brak diagnozy jej potrzeb – szczególnie w odniesieniu do dzieci,
  • brak wsparcia matki w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych podczas pobytu w ośrodku,
  • brak indywidualnego programu pomocy rodzinie, który powinien zostać opracowany w momencie przyjęcia rodziny do ośrodka,
  • zakwaterowanie rodziny w nieodpowiednich warunkach (hostel był nieczynny z powodu planowanego remontu, nie było w nim monitoringu),
  • brak jakiejkolwiek pracy z dziećmi,
  • brak stałego nadzoru pracowników nad osobami przebywającymi w hostelu.

- To, co wydarzyło się w Drawsku jest niedopuszczalne i oburzające – mówi wojewoda Piotr Jania – Po kontroli jasno można stwierdzić, że za wszystkie stwierdzone w ośrodku nieprawidłowości odpowiada jego dyrektor, zastępca dyrektora oraz pracownicy świadczący pracę w zakresie interwencji kryzysowej. Najgorsze jest to, że dzieci nie były w ośrodku chronione – a przecież m.in. po to takie ośrodki powstały.

Zalecenia pokontrolne wojewody, skierowane do starosty drawskiego (sprawującego nadzór nad ośrodkiem) mówią o konieczności takiej organizacji ośrodka, która pozwoli na właściwe i wyczerpujące działania w ramach interwencji kryzysowych (m.in. poprawa warunków lokalowych oraz zatrudnienie wystarczającej ilości pracowników); udzielanie kompleksowej pomocy klientom ośrodka po uprzednim rozpoznaniu ich potrzeb; systematyczne monitorowanie osób przebywających w hostelu. Starosta drawski w ciągu 30 dni powinien poinformować wojewodę o podjętych działaniach naprawczych.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto