Kadra kierownicza placówek powiatu szkoliła się na warsztatach

  • Napisane przez  Inf. Star. Powiatowe

29 kwietnia w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim odbyły się warsztaty dla kadry kierowniczej ośrodków pomocy społecznej, Urzędu Pracy oraz Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim. Uczestniczył w nich także Janusz Garbacz, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Drawskiego.  

Warsztaty dotyczyły wprowadzania zmian w pracy z rodziną z problemami, szczególnie opiekuńczo-wychowawczymi. Celem zajęć było efektywniejsze wspieranie rodziny i dziecka oraz przeciwdziałanie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drawsku Pomorskim Agnieszka Redmann na podstawie „dobrych praktyk” z projektu „Schematom STOP” omówiła w jaki sposób wprowadza w swoim ośrodku diagnozę rodziny opartą na zasobach, a nie na deficytach. Poruszono również temat programu rządowego 500+ w perspektywie kontraktu socjalnego. 

Spotkanie prowadziła Iwona Klimowicz, główny specjalista Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Szczecinie. Planowane są kolejne, dla pracowników socjalnych, koordynatorów, asystentów rodziny i dla kierowników ośrodków pomocy społecznej.

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto