Rozpoczyna się śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny oraz kuratora Sądu Rejonowego

  • Napisane przez  Prokuratura Okręgowa w Koszalinie
Rozpoczyna się śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny oraz kuratora Sądu Rejonowego

Prokuratura Rejonowa w Drawsku Pomorskim wszczęła śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim oraz kuratora zawodowego i społecznego Sądu Rejonowego w Drawsku Pomorskim, tj. w sprawie o czyn z art. 231 § 1 k.k. Postępowanie to wszczęto w związku z ustaleniami poczynionymi w toku śledztwa prowadzonego w sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się matki i jej konkubenta nad dwójką małoletnich chłopców w wieku 6 i 8 lat oraz spowodowania u tych dzieci licznych obrażeń ciała. Z ustaleń tych wynikało, że dzieci te stały się ofiarami przemocy psychicznej i fizycznej w czasie, gdy przebywały wraz ze swoją matką w hostelu Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Drawsku Pomorskim.

W tym samym czasie nadzór nad sposobem sprawowania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców miał sprawować kurator społeczny i zawodowy. Mając na uwadze rozmiar krzywd fizycznych i psychicznych jakich doznały te dzieci, w czasie gdy przebywały w miejscu, w którym udziela się schronienia i pomocy osobom pokrzywdzonym, a także fakt, iż w tym czasie sposób sprawowania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców winien podlegać nadzorowi ze strony wyznaczonych kuratorów, podjęto decyzję o konieczności wszczęcia śledztwa również w tym zakresie. Celem tego postępowania jest ustalenie sposobu wykonywania obowiązków służbowych przez wskazanych funkcjonariuszy publicznych, w zakresie udzielenia tym dzieciom bezpiecznego schronienia oraz w zakresie realizacji nadzoru nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej przez matkę tych chłopców. Śledztwo to przejęte zostało do dalszego prowadzenia przez V Wydział Śledczy Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto