Tworzyli mapę zagrożeń dla naszego powiatu

Fot. Adam Cygan Fot. Adam Cygan

W dniu 10 lutego br. w sali konferencyjnej drawskiej Informacji Turystycznej przy ul. Kolejowej 1 odbyło się spotkanie, którego przedmiotem była debata na temat zagrożeń jakie występują na terenie powiatu drawskiego. Debata została zorganizowana przez Starostę Drawskiego oraz Komendanta Komendy Powiatowej Policji w Drawsku Pomorskim.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele samorządów z terenu powiatu drawskiego, reprezentanci służb mundurowych, przedstawiciele placówek oświatowych, a także pracownicy instytucji gminnych i powiatowych. Celem debaty, którą prowadził I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim Mł. Insp. Leszek Jurczak, było zebranie informacji od uczestników spotkania, z jakimi zagrożeniami spotykają się w miejscach, w których pracują, w których spędzają czas i w których funkcjonują na co dzień.

Zebrane podczas spotkania wnioski posłużą policji do sporządzenia mapy zagrożeń z miejscami, w których popełniane są najczęściej przestępstwa lub wykroczenia. Opracowanie mapy zagrożeń należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Spotkanie w Drawsku Pomorskim otworzyło cykl konsultacji społecznych, jakie drawscy policjanci przeprowadzą z mieszkańcami powiatu drawskiego.

Przy tworzeniu narzędzia jakim jest mapa zagrożeń, pod uwagę będą brane między innymi informacje z badań opinii społecznej, debat społecznych, jak również pochodzące od przedstawicieli innych służb i inspekcji. Ich stworzenie pozwoli na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie społecznościom lokalnym skali i rodzaju zagrożeń  oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policjanci zachęcają mieszkańców do współtworzenia mapy bezpieczeństwa i przekazywania informacji o miejscach, w których występują notorycznie zagrożenia. Projekt mapy zagrożeń jest działaniem ogólnopolskim realizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dodatkowe informacje

  • Film:
Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto