Intermarche Drawsko


Remont kościoła parafialnego w Suliszewie – trzeci etap

  • Napisane przez  Komitet Obudowy Kościoła w Suliszewie
Fot. Daniel Puchalski Fot. Daniel Puchalski

Kościół parafialny pw. Chrystusa Króla w Suliszewie przechodzi już trzeci etap remontu. Obiekt ten zbudowano w XIX wieku, w miejscu starszej budowli o metryce średniowiecznej. Po wielu latach bez remontu, kościół był w bardzo złym stanie technicznym, określany przez ekspertów budowlanych  jako „awaryjny z bezpośrednim zagrożeniem katastrofą budowlaną”. Dzięki zaangażowaniu ks. proboszcza Dariusza Kwaśnego, Rady Parafialnej z jej przewodniczącą Zofią Nowicką i społeczności lokalnej, zdecydowano się na działania rewitalizacyjne kościoła. Ponieważ sami mieszkańcy Suliszewa, pomimo comiesięcznej dobrowolnej zbiórki pieniężnej nie są w stanie zgromadzić wystarczających środków finansowych na remont, z pozytywnym skutkiem zwrócono się o pomoc finansową do gminy Drawsko Pomorskie, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i powiatu drawskiego. Olbrzymie wsparcie finansowe  i materialne w postaci kompletu elementów drewnianych na dach udzielił lokalny przedsiębiorca pan Walerian Grzegorz Fabich.

Remont ofiarnie wspiera również pan Eugeniusz Rocławski użyczając sprzętu do różnych prac. Jego pracownicy pomagają też w różnych sytuacjach przy odbudowie.  W 2013 r.  wyremontowano fundamenty kościoła, w 2014 r. naprawiono wieżę kościelną, która była odchylona od pionu i groziła zawaleniem, a w tym roku przystąpiono do III-go etapu remontu i odnowiono całe pokrycie dachu wraz ze stropem. W ramach prac wymieniono w całości skorodowane pokrycie dachowe, więźbę dachową i strop korpusu nawowego świątyni, gdzie występowały liczne ślady żerowania owadów. Wymieniono wszystkie elementy więźby dachowej, gdyż były zaatakowane przez pleśń i wilgoć. 

Do wyremontowania pozostały ściany kościoła, które są w katastrofalnym stanie, co dalej grozi jego zawaleniem .  Komitet Odbudowy Kościoła zaplanował prace w tym zakresie w roku następnym. Ksiądz proboszcz, Komitet Odbudowy oraz parafianie serdecznie dziękują za wszelką pomoc wszystkim osobom, które wspierają remont  świątyni, jako obiektu zabytkowego, bardzo ważnego  dla mieszkańców, gdzie odbywają się spotkania religijne, patriotyczne i tematyczne. 

 

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto