Groclin Auto S.A. i KTP Polska - zmiany w rejestrach sądowych

  • Napisał 
Linia montażowa KTP w Czaplinku. Fot. Adam Cygan Linia montażowa KTP w Czaplinku. Fot. Adam Cygan

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. poinformował, że w dniu 28 sierpnia 2013 r., otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Koszalinie, IX Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego dotyczące zmiany wpisu osoby zarządzającej oraz zmiany struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej od Inter Groclin Auto S.A. tj. Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku 

Zgodnie z przedmiotowym postanowieniem do rejestru przedsiębiorców KRS wpisany został Pan Zbigniew Drzymała pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. 

Zbigniew Drzymała jest głównym akcjonariuszem i Prezesem Zarządu Inter Groclin Auto S.A.

Po zmianie, skład Zarządu Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. przedstawia się następująco: André Gerstner - Prezes Zarządu, Zbigniew Drzymała - Wiceprezes Zarządu. 

Ponadto Sąd Rejonowy w Koszalinie zarejestrował zmianę struktury kapitału zakładowego jednostki zależnej od Inter Groclin Auto S.A. tj. Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. Po zmianie jedynym wspólnikiem Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. . jest Inter Groclin Auto S.A., która posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Kabel-Technik-Polska sp. z o.o. , tj. 19.543 (dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) udziały o łącznej wartości nominalnej 4.104.030 (cztery miliony sto cztery tysiące trzydzieści) zł.

Powrót na górę

Współpracujemy

           

Zostań promotorem

Więcej

Moje konto